Biobrændstof gør benzin og diesel dyrere

Prisstigning. Oliebranchens Fælles Repræsentation forventer, at regeringens forslag om tilsætning af 5,75 procent biobrændstoffer i benzin og diesel fra 2010, vil betyde, at brændstof med bioindhold vil stige i pris i forhold til almindeligt brændstof.

Regeringens kommende lovforslag om, at al benzin og diesel skal indeholde 5,75 procent biobrændstof fra 1. januar 2010, vil, medmindre der gennemføres afgiftsomlægninger, betyde, at brændstof med bioindhold vil blive dyrere end benzin og diesel uden iblanding af biobrændstof.

Det nye lovforslag fra regeringen pålægger olieselskaberne at levere de nye, mere CO2-neutrale produkter. De nye produkter kommer til at koste forbrugerne ekstra penge, såfremt der ikke ændres ved afgiftssystemet, fordi olieselskaberne skal indkøbe bioprodukter til iblanding, som typisk vil være dyrere end de fossile produkter.

- Tallene, vi har fået fra olieselskaberne, viser, at branchen skal investere mellem 200 og 250 mio. kr. for at gøre sig klar til at fremstille, transportere og sælge de nye blandede produkter. Dertil kommer, at ethanol og biodiesel indtil videre er dyrere end almindelig benzin og diesel. Gælder den forudsætning stadig i 2008 eller 2010, vil priserne på benzin og diesel med bioindhold blive dyrere end produkter uden biobrændstoffer, siger direktør Peter Stigsgaard, Oliebranchens Fælles Repræsentation.

På linje med EUDet nye lovforslag forventes fremsat i begyndelsen af næste år. Med tilsætningen af 5,75 procent biobrændsel, lægger den danske regering sig fuldstændig på linje med EU-kommissionens forslag fra marts i år.

Når regeringen venter med at fremsætte forslaget, skyldes det ifølge Transportministeriet, at EU's kriterier for bæredygtighed, eller den såkaldte certificering, ikke er endeligt fastlagt. Certificeringen er en slags fælles opgørelsesmetode til at finde ud af, hvor miljørigtig benzin og diesel er.

Den danske regering har med transport- og energiminister Flemming Hansen (K) i spidsen længe hævdet, at det var tvivlsomt, om de såkaldte førstegenerations biobrændstoffer, der fremstilles af korn og sukkerrør, var gavnlige for miljøet.

Derfor har den danske regering afsat 200 mio. kr. til forskning i andengenerations biobrændstoffer, hvor bioethanol fremstilles af biologiske restprodukter. Så der ligger en mulig politisk konflikt internt i EU-kommissionen om de endelige metoder for certificering, og derfor afventer den danske regering de nye forslag til opgørelsesmetoder fra EU-kommissionen. De forventes at udkomme inden slutningen af 2007.

- I oliebranchen er vi enige med regeringen om, at bæredygtighed er et vigtigt aspekt ved iblanding af bioelementer. Det vil ikke forekomme indlysende, at forbrugerne skal have ekstra omkostninger til benzin og diesel medmindre, der kan påvises en klar CO2-gevinst ved bioprodukterne. Derfor er det vigtigt for oliebranchen at vide, at de ekstra penge, som forbrugerne skal betale, har den effekt, at der opstår et lavere CO2-udslip. siger Peter Stigsgaard.

Den ekstra pris, som forbrugerne skal betale for benzin og diesel, er altså udgiften til mere miljøvenlige brændstoffer, der medfører mindre CO2-udslip.

De ekstra udgifter, som oliebranchen får ved omstilling til biobrændstoffer, drejer sig om investeringer i rørsystemer, og en gennemgang af de eksisterende installationer og eventuelle forbedringer.

Med regeringens nye lovforslag om 5,75 procent biobrændstoffer vil der blive skabt et hjemmemarked, som regeringen forudser, vil medføre, at en række private virksomheder vil investere i området.

Samtidig arbejder regeringen i EU for, at kravene til nye bilers brændstofeffektivitet bliver skrappere.

Regeringen har senest sænket bilafgifterne for at få forbrugerne til at anskaffe mere brændstoføkonomiske biler. Transportsektoren er i dag næsten 100 procent afhængig af oliebaserede brændstoffer og står for omkring 60 procent af det samlede danske olieforbrug.