Bilsalget går tilbage

Danskerne hamstrede godt og grundigt igennem op til ændringerne af bilafgifterne i april, viser nye tal. Generelt går bilsalget dog tilbage, og udviklingen er forstærket de sidste tre måneder.

Ændringen af bilafgifterne, der trådte i kraft sidst i april, har haft en stor effekt på privates køb af biler på guleplader. Og den effekt kan ses både før og efter indførelsen af de nye afgifter, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

I april – altså lige før afgifterne trådte i kraft – købte familierne langt flere biler på gule plader end normalt, mens de højere afgifter i maj og juni mere end halverede familiernes køb.

Med andre ord, så hamstrede danskerne altså biler på gule plader op til afgiftsændringen.

Kigger man generelt på bilsalget, så viser tallene fra Danmarks Statistik, at familierne købte seks pct. færre personbiler i april til juni end i de foregående tre måneder.

”Det er en forstærkning af den faldende trend, der har karakteriseret udviklingen siden forsommeren sidste år,” konstaterer Danmarks Statistik.

Virksomhederne følger også denne udvikling. Her blev der købt ni pct. færre personbiler i april til juni i forhold til de foregående tre måneder. Siden foråret 2003 har bilsalget til erhvervslivet ellers været stigende, men den trend er altså vendt til et fald siden årsskiftet.

Kigger man over de seneste 12 måneder har familierne købt 92.400 biler, mens virksomhederne tegner sig for 59.300 personbiler. Sammenlagt er disse tal tre pct. lavere end i de foregående 12 måneder.

En enkelt stigning i statistikkerne er det dog blevet til: Virksomhederne har købt 49.200 varebiler og 6.799 lastbiler og trækkere i de sidste 12 måneder, hvilket er henholdsvis ni og 11 pct. flere end i den foregående periode.

Klik her og se hele meddelelsen fra Danmarks Statistik (pdf).