Billund-borgmester: LEGO betyder rigtig meget for os

Når man har sagt Billund, må man også sige LEGO - sådan er det, og sådan har det været siden legetøjskoncernens første leveår. Virksomheden skaber arbejdspladser og samarbejder med kommunen om forskellige projekter, og det sætter Billund pris på, lyder det fra borgmester Ib Kristensen.