Bestsellers konkurrencefusk bliver ti gange dyrere

Fordi Bestsellers brud på konkurrenceloven skete før 1. marts, slipper virksomheden med en bøde på 1,6 mio. kroner. Fremover bliver bøder for samme forseelse ti gange større, vurderer Konkurrencestyrelsens direktør.

Foto: Erik Refner. Agnete Gersing, direktør i Konkurrence- og Forbrugestyrelsen.
Læs mere
Fold sammen

Modekoncernen Bestseller slap ganske billigt, da den torsdag accepterede en bøde på 1,6 mio. kroner for ulovligt at diktere videresalgspriser hos forhandlere af tøjmærket »Vila«. Skulle Bestsellers konkurrencesnyd bedømmes efter den nye skærpede konkurrencelov, ville koncernen få et smæk, der er mange gange større.

»Efter den nye lov vil det være domstolene, som kommer til at fastsætte niveauet, men vores egen umiddelbare vurdering er, at bøderne for denne type overtrædelser generelt bliver cirka ti gange højere,« siger Agnete Gersing, direktør i Konkurrence- og Forbrugestyrelsen.

Hun finder det tilfredsstillende, at en virksomhed som Bestseller vil få et større hak i tuden fremover for brud på konkurrenceloven. For det har været alt for billigt for virksomhederne at overtræde loven, og det har nogle af dem spekuleret i.

»Der er ingen tvivl om, at når vi har haft ret mange sager på det her område, så afspejler det, at det gamle bødeniveau ikke har været afskrækkende nok,« siger Agnete Gersing, der har været med til at give virksomheder som Unilever og Georg Jensen bøder i lignende sager tidligere i år.

Konkret ville bøden til Bestseller blive mere end tidoblet og sandsynligvis lande i niveauet 30 til 50 mio. kroner, da den nye konkurrencelov også lægger op til, at store virksomheder skal straffes markant hårdere end små virksomheder.

»Det er eksplicit slået fast, at bøden skal virke ensartet for små og store virksomheder, og det vil sige, at hvis virksomheden er meget stor, så er hensigten, at det bliver en meget stor bøde, for at det kan mærkes,« siger Agnete Gersing.

Ifølge lovændringen skal den samlede koncernomsætning tages i betragtning, når bødens størrelse skal fastsættes. I tilfældet Bestseller vil det betyde, at det fremover ikke længere vil være søsterselskabet Vila A/S’ omsætning på knap en mia. kroner, som er afgørende for bødeniveauet, men derimod hele Bestseller-koncernens omsætning, der skal tages i betragtning.

Forskellen er betydelig, da Bestseller-koncernen med hovedsæde i Danmark samlet set omsætter for hele 18,2 mia. kroner. Loven lægger op til, at en konkurrencebøde maksimalt kan lande på ti procent af omsætningen præcist som på EU-niveau. Så høje bøder regner ingen fagfolk dog med vil blive givet, og derfor er et mere kvalificeret bud, at bødestørrelsen vil kunne lande i omegnen af 30 til 50 mio. kroner for Bestsellers vedkommende.

To ledende medarbejdere hos Bestseller-selskabet Vila fik også en bøde for deres forseelse i torsdags. De havde spillet en så stor rolle i lovbruddet, at de hver skal betale 22.000 kroner i bøde. Størrelsen på de personlige bøder får også et nøk opad i den nye konkurrencelov, der trådte i kraft 1. marts i år. Helt præcist bliver bødeniveauet hævet til 50.000, 100.000 og 200.000 kroner afhængig af sagens alvor.

Også eksperter vurderer, at de højere bøder vil få betydelig effekt.

»Konkurrenceovertrædelser kan være enormt skadelige og koste forbrugerne og samfundet dyrt. Derfor giver det god mening, at bødeniveauet hæves betragteligt, så bøderne kan mærkes også for store virksomheder,« siger ekspert i konkurrenceret ph.d. Christian Bergqvist fra Københavns Universitet.

Han mener, at de personlige bøder har en effekt, som er større, end mange umiddelbart tror.

»De personlige bøder har man ikke i alle lande, og jeg vurderer, at de har en ganske stor afskrækkende effekt i Danmark. Jeg tror, at en hel del topledere er mere bekymret for, at de selv kan få en bøde for konkurrenceovertrædelser, end at virksomheden må betale en bøde,« lyder det fra Christian Bergqvist, der tidligere har arbejdet med konkurrenceret som advokat.

»25.000 kroner lyder måske ikke af meget, men det er ikke rart at skulle aflevere, og det er slet ikke rart at få det frem i offentligheden, at man har fået en personlig bøde for sin ageren,« siger han.

Optrevlingen af Bestsellers konkurrencefusk blev indledt i efteråret 2012, da først TV 2 og senere Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen begyndte at grave i koncernens salgsmetoder. Det er dog kun blevet dokumenteret, at Bestseller har overtrådt loven før 1. marts 2013, hvorfor det er den gamle konkurrencelov, som Bestseller-sagen bliver vurderet efter.