Beskidt kamp om millioner i familiefond

Bestyrelsen i den bornholmske fondsejede virksomhed Insepa har via et såkaldt incitaments­program lagt op til et honorar til medlemmer af bestyrelsen på i alt 65 millioner kroner. Erhvervsstyrelsen har i første omgang sat foden ned, men sagen er stadig under behandling.

1000 kroner i sedler. Ialt er her fotograferet 250.000 kroner. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Nissen
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Bestyrelsen i det bornholmske fiske­klenodie, Insepa, som blandt andet ejer A. Espersen og emballagevirksomheden Beck Pack Systems, har afsat op mod 65 millioner kroner i et incitamentsprogram til sine fire bestyrelsesmedlemmer. Insepa er ejet af den almennyttige erhvervsdrivende fond Direktør J.P.A. Espersen og hustru, fru Dagny Espersens Fond, og i lyset af den konstruktion har Erhvervsstyrelsen nu sat foden ned og dermed sat en foreløbig stopper for udbetalingen, som skulle være sket i et aktieprogram til effektuering i 2015.

Af fondens årsrapport for 2014 fremgår det, at Erhvervsstyrelsen har henvendt sig til fondens bestyrelse »vedrørende mulige beslutninger i strid med fondslovgivningen og habilitetsbestemmelser« i forbindelse med incitamentsprogrammet. Det fremgår også, at fondens bestyrelse er uenig med Erhvervsstyrelsens afgørelse.

»Bestyrelsen vil i den fortsatte dialog med Erhvervsstyrelsen søge at bibringe Styrelsen et fuldstændigt og retvisende grundlag, inden Styrelsen tager endelig stilling i sagen,« skriver fonden i ledelsesberetningen.

Helt usædvanligt

Ifølge flere kilder, Berlingske har talt med, er beløbet på 65 millioner kroner usædvanligt stort i forhold til rammerne for honorarer til bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde. Professor på CBS Steen Thomsen, som er formand for Center for Corporate Governance og ekspert i erhvervsdrivende fonde, har vurderet sagen over for Berlingske, og han kalder den »helt usædvanlig«.

»Jeg har aldrig set noget lignende. Det virker simpelt hen så langt ude. Hvis jeg har forstået sagen rigtigt, er det helt rimeligt, at Styrelsen griber ind. Det manglede da bare,« siger Steen Thomsen.

Ifølge Berlingskes oplysninger er Insepas fire bestyrelsesmedlemmer omfattet af incitamentsprogrammet, som er baseret på udviklingen i to datterselskaber, Cartolit og Beck Pack Systems, der begge er emballagevirksomheder. To af medlemmerne, formand, advokat og partner i Rønne & Lundgren Vagn Thorup, og Sven-Gunnar Schough, er også medlemmer af fondens bestyrelse, hvor Erik Winther er formand. De to sidste personer, som er omfattet af programmet, er direktør Klaus Nielsen og Asger Kastbjerg, som har trukket sig ud af bestyrelsen.

Fiskerikoncernen A. Espersen blev stiftet i 1937 af J.P.A. Espersen, som inden han overlod virksomheden til næste generation i 1971 lagde alle aktier over i en selvejende fond. Pengene i den erhvervsdrivende fond skal gå til almennyttige formål som research i kampen mod forurening i de danske farvande samt trængende fiskere og deres familier. Men beløbene, der over de seneste år er udbetalt til velgørende formål, kan langtfra måle sig med det beløb, som der ifølge Insepas bestyrelse skal udbetales til bestyrelsen selv, og som dermed vil reducere selskabets – og fondens – værdi.

Fondens bestyrelse består blandt andre af to af stifterens børnebørn, Lars Espersen og Jens Espersen. Ifølge dokumenter, som Berlingske har set, argumenterede de to brødre i 2010 imod vederlaget til de fire medlemmer af Insepas bestyrelse. De blev imidlertid dengang »beroliget« af de øvrige medlemmer.

Mens Jens Espersen ikke har lyst til at udtale sig til Berlingske om sagen, antyder Lars Espersen, at han i dag er den eneste i bestyrelsen, som mener, at incitaments­programmet er problematisk.

»Jeg står nok lidt alene med et særstandpunkt i den her sag. Mere vil jeg ikke sige,« siger Lars Espersen, som ejer Bornholm Tours.

Han tilføjer, at han for ikke at tale over sig »bider sig i læben og prøver at respektere spille­reglerne«.

Vederlag skal være af rimelig størrelse

Loven om erhvervsdrivende fonde siger, at vederlag til medlemmer af ledelsen ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der må anses for forsvarligt i forhold til den erhvervsdrivende fonds og i moderfonde- koncernens økonomiske stilling. Sidste år blev fremført en række anbefalinger for god fondsledelse for at bidrage til, at ledelsen varetager fondens formål og interesser og forvalter fonden i overensstemmelse med god skik for ledelse af erhvervsdrivende fonde.

På trods af lovgivning og anbefalinger har Insepas bestyrelse med formand Vagn Thorup i spidsen nu indledt kampen for at få Erhvervsstyrelsen til at ændre sin beslutning om at stoppe aktieprogrammet.

Det har ikke været mulig at få en kommentar fra fondens formand, Erik Winther, og formand for Insepa, Vagn Thorup, som også er medlem af fondens bestyrelse, ønsker ikke at kommentere sagen. Vagn Thorup er i øvrigt også formand i datterselskaberne Beck Pack Systems og Cartolit, som har været under Insepas ejerskab siden henholdsvis 2004 og 2005.