Bernanke udraderede Danicas overskud

Det kostede dyrt i Danske Banks pensionsselskab, da den amerikanske centralbankchef skræmte de finansielle markeder. En reserve på over en milliard kroner kan til gengæld blive aktiveret i senere regnskaber.

Overskuddet i Danske Banks pensionsselskab Danica tog et hovedspring fra 930 til 82 millioner kroner i årets første halvår i forhold til den tilsvarende periode i fjor. Årsagen kan ganske præcist dateres til onsdag 22. maj, da den amerikanske centralbankchef Ben Bernanke holdt en tale i den amerikanske Kongres.

Han sagde, at centralbanken Federal Reserve kan aftrappe sine støtteopkøb af obligationer på de kommende rentemøder på grund af de gradvise forbedringer i økonomien. Og til overflod svarede Bernanke på et spørgsmål, at det muligvis kunne ske allerede inden den amerikanske Labor Day 2. september. Senere har han gået lidt mere på tåspidserne i sine udtalelser, og det har da også fået markederne til at falde til ro igen.

Udmeldingen dengang sendte imidlertid rystelser gennem de finansielle markeder og dermed helt til Danicas hovedkvarter i Lyngby, hvor investeringsafkastet for første halvår har fjernet pensionskoncernens bidrag til Danske Banks regnskab - det såkaldte driftsherretillæg, som banken får for at stille kapital til rådighed for pensionsselskabet.

Banken står egentlig til at indkassere et beløb for første halvår på 645 millioner kroner fra pensionsselskabet for første halvår. Men nu står beløbet opført på en såkaldt skyggekonto og venter på, at afkastene er store nok til, at beløbet kan trækkes ud.

Men kundernes skylder Danske Bank langt mere. Den samlede skyggekonto lyder på 1,4 milliarder kroner efter første halvår, og det vil blive indtægtsført i banken, når der er tilstrækkeligt højt afkast.

»Når periodens resultat lyder på 82 millioner kroner før skat mod 930 millioner kroner året før, er det et spørgsmål om periodisering. I første halvår har det således ikke været muligt at indtægtsføre et risikotillæg på 645 mio. kroner på grund af udviklingen i de finansielle markeder. Det vil blive indtægtsført i et af de kommende regnskaber, hvor afkastene er mere tilfredsstillende. Herudover skyldes en del af forskellen også et lavere investeringsafkast af vores egenkapital,« konstaterer adm. direktør i Danica Per Klitgård.

Han uddyber over for Berlingske Business, at koncernen har tabt på kreditobligationer og aktier samt på, at den rentekurve, som selskabet skal opgøre sine fremtidige forpligtelser over for kunder med, er gået den forkerte vej.

»De tre ting gør, at det finansielle resultat bliver for lille til, at vi kan indtægtsføre et driftsherretillæg,« siger han.

Per Klitgård bekræfter, at det er frustrerende, når udefra kommende faktorer nærmest udraderer overskuddet.

»Man må fokusere på de områder, som vi har indflydelse på. Og overordnet er jeg tilfreds med udviklingen i vores drift. Forklaringen på resultatet er finansresultatet, og så må vi væbne os med tålmodighed, til det retter sig,« siger han.

I den forreste del af Danicas butik kan koncernen glæde sig over en dansk vækst i kundernes indbetalinger på 4 procent, hvilket Per Klitgård vurderer til at være på niveau eller lidt over markedet. Fra et meget lavere niveau har væksten i Norge og Sverige været på henholdsvis 22 og 36 procent, og omkostningerne målt som procent af indbetalingerne faldt til 4,1.

»Det resultat, vi skaber før den finansielle del, har aldrig været større. Det skyldes en kombination af, at vi går frem på volumen, og at vi nedbringer vores omkostninger,« siger Per Klitgård.

Han er især tilfreds, fordi det er sket i en konkurrencesituation med et mættet marked, der ikke vokser væsentligt.

»De fleste pensionsordninger er fuldt udbyggede. De fleste virksomheder har en pensionsordning i dag, så den eneste måde, man kan vokse på, er ved at flytte kunder. Derfor er konkurrencesituationen intens,« siger han.

Som Berlingske Business tidligere har skrevet får den hårde konkurrence mange selskaber til at sætte prisen på forsikringsdelen af pensionsordningerne så lavt, at det giver underskud - som opvejes af indtjening på forvaltning af opsparingen.

Det er også situationen i Danica, som i første halvår havde et underskud på 131 millioner kroner - 37 millioner mere end i det første halvår i fjor.

»Vi har underskud på vores syge- og ulykkesforsikring, og vi ser det som et stort problem. Det skal hænge sammen, og vi bliver nødt til at se på det,« siger Per Klitgård.

Danica er ved at analysere sig frem til en løsning, og derfor kan han ikke endnu svare på, hvad Danica vil gøre ved det.

»Fundamentalt har jeg et problem med, at vi udbyder et produkt, som er tabsgivende. Men jeg har ikke noget svar på det lige nu,« siger han.