Bengt Sundstrøm slipper magten i Lauritz.com - vil sætte flere aktier på auktion

Auktionshuset Lauritz.com vil senere i marts bede aktionærerne om lov til at udstede nye aktie for at skaffe mere kapital. Det kan betyde et farvel til ægteparret Sundstrøms bestemmende indflydelse i selskabet.

Bengt Sundstrøm Lauritz.com Fold sammen
Læs mere
Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Aktionærerne i Lauritz.com Groups A/S skal den 23. marts tage stilling til, om de vil lade selskabet udstede 50.000.000 nye aktier. Grundlægger og bestyrelsesformand Bengt Sundstrøm har netop indkaldt aktionærerne til en ekstraordinær generalforsamling, hvor selskabet vil foreslå aktieudvidelsen.

Aktieudvidelsen skal ifølge forslaget i en meddelelse fra Lauritz.com begynde umiddelbart efter godkendelse af forslaget og tilladelsen være gældende i fem år.

»Vi ønsker med aktieudvidelsen at styrke vores kapital for at sikre kommerciel fremdrift samt at mindske vores obligationsgæld og dermed forbedre vores økonomi,« skriver Bengt Sundstrøm i meddelelsen.

Den udvidede aktiekapital vil medføre, at Bengt Sundstrøm kommer til at eje mindre end 50 procent af aktierne og dermed får mindre indflydelse til fordel for flere småaktionærer.

»Jeg tolker det som at de er nødt til at få nogle professionelle aktienærer ind, og at ægteparret Sundstrøm har erkendt, at de ikke har evnerne til at lede selskabet,« siger Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet.

Ifølge hans beregninger falder Sundstrøms aktieandel fra 50 til 26 procent, medmindre de selv køber ind af de nye aktier. Men det tror Per Hansen ikke er sandsynligt, og han vurderer, at der formentlig allerede er indgået aftaler med nye hovedaktionærer.

»Jeg tror, det er udtryk for, at de allerede har investorer klar, der vil købe under forudsætning af, at Sundstrøm træder i baggrunden,« siger Per Hansen.

Baggrunden for sagen er et kursfald på over 80 procent, siden Lauritz.com blev børsnoteret samt et obligationslån, derskal indfries i 2019 - samtidig med at indtjeningen er lav.

»Lauritz.com har forsøgt sig med flere forskellige initiativer for at øge indtjeningen. Indtil videre uden held. Det seneste initiativ kom i denne uge, da det blev annonceret, at loyale aktionærer skulle kunne få rabatter på auktionshonorar ved køb og salg,« påpeger Per Hansen.

Senest har en ejendom  i Rovsinggade kostet selskabet dyrt.

»Lauritz.com nedskrev i forbindelse med 4. kvartalsregnskabet værdien af ejendomme i Rovsinggade og få dage senere var den solgt. Man må gå ud fra, at bemyndigelsen til at sælge nye aktier betyder, at Lauritz.com har nogen stående i kulissen, som er klar til at skyde ny aktiekapital i selskabet og at de nuværende storaktionærer er klar til ikke kun at lade deres ejerandele udvande, men også at få reduceret deres indflydelse markant. Det har i høj grad været den manglende forståelse for hvad overgangen fra privat til at være offentlig vil sige, som har voldt problemer, og som Lauritz.com ikke er lykkedes med,« lyder Per Hansens analyse.