Bendt Bendtsen og industrikæmper blander sig i valgkampen: Det kan de gøre bedre

Mens politikerne overbyder hinanden med vindmøller og elbiler som løsningen på verdens klimaproblemer, breder frustrationen sig hos industrigiganter som Grundfos, Danfoss, Velux og Rockwool, for de har de klimaløsninger, der giver mest grøn omstilling for pengene, slår deres nye talsmand, Bendt Bendtsen, fast.

Bendt Bendtsen har indledt sit nye liv som lobbyist for nogle af landets største industrivirksomheder. Han vil have de danske politikere til at satse på energieffektive løsninger på vegne af blandt andre Grundfos og Danfoss. Fold sammen
Læs mere

11 ud af de 13 partiledere tøvede ikke med at række hånden op, da de blev spurgt, hvem der var mest ambitiøs under partilederrunden på TV 2, da valget blev udskrevet i sidste uge. Og når talen falder på løsninger, er partierne hurtige til at tale om vindmøller, elbiler og landbrugsjord, der skal tages ud af produktion.

Det kan de gøre bedre, mener en tidligere partileder, Bendt Bendtsen, der har en fortid som partiformand for de Konservative, erhvervsminister i Anders Fogh Rasmussens regeringer, og de seneste år konservativt medlem af Europa-Parlamentet.

Han har nu lagt politikerlivet bag sig og tiltræder ved udgangen af maj som bestyrelsesformand for interesseorganisationen Synergi.

»Regeringen lover flere vindmøller og elbiler, og oppositionen lover endnu flere elbiler. Det er helt fint og nødvendigt, men hvis vi skal nå vores klimamål, er vi nødt til at kombinere det med energieffektivitet, ikke mindst i vores bygninger. Klimarådet slog sidste år fast, at energirenovering af bygninger er den løsning, der kan levere det største bidrag til den grønne omstilling med den mindste omkostning for samfundet frem mod 2050,« siger Bendt Bendtsen på en mobilforbindelse fra Finland, hvor han i øjeblikket gør stop på en motorcykel-odyssé rundt i Europa som afslutning på sin tid som europaparlamentariker.

Bendt Bendtsen slår et slag for boligrenoveringer

Synergi blev stiftet sidste år af de fire industrigiganter Danfoss, Grundfos, Velux og Rockwool, der alle udvikler og leveret produkter, der er med at spare på energien. Organisationen var resultatet af virksomhedernes frustration over, at politikerne gang på gang glemmer at tænker energieffektivitet med ind i ligningen, når de vedtager klima- og energiplaner.

Synergi er nu i gang med at opbygge en organisation, der skal stå for lobbyarbejde for de fire virksomheder og nye virksomheder, som måtte komme med. Udover de fire stiftere tæller organisationer i øjeblikket Dansk Energirådgivning og Boligselskabet Sjælland.

Bendt Bendtsen, der i sine ti år i Europa-Parlamentet blandt andet har arbejdet for at få energieffektivitet sat på dagsordenen og ind i det nye bygningsdirektiv, understreger, at han ikke mener, at vedvarende energi og elbiler er ligegyldige i en klimasammenhæng. Tværtimod.

»Men 40 pct. af det samlede danske energiforbrug bruges i dag i vores bygninger til el og varme. Så bygninger er ikke til at komme uden om, hvis vi skal nå vores mål om klimaneutralitet i 2050. Det internationale energiagentur, IEA, har regnet ud, at energieffektiviseringer kan føre til en reduktion i CO2-udslippet på mere end 40 pct. Samtidig har det store positive effekter på f.eks. indeklimaet, f.eks. i skoler, så børnene ikke falder i søvn efter en halv time i klasselokalet om vinteren,« siger Bendt Bendtsen, der mener, at politikernes manglende interesse for energieffektive løsninger skyldes, at der er tale om komplicerede løsninger, selvom effekten er til at få øje på.

At de politiske partier ikke har fået energieffektivitet godt nok ind i de klimaplaner, der har lanceret op til valget, fremgår af et helt nyt værktøj, som Energianalysegruppen på DTU netop har lanceret. Her kan man se, hvordan regeringens og de forskellige partiers klimaforslag vil kunne påvirke udviklingen frem mod 2050 på forskellige områder, herunder centrale- og decentrale bygningers energibehov, og hverken regeringens eller oppositionspartiernes klimapolitik vil mindste energiforbruget og øge energibesparelserne frem mod 2050, tværtimod.

Isolering, vinduer, pumper og termostater

Trods manglende politisk opmærksomhed er de fire danske industrigiganter bag Synergi blevet store globale virksomheder med milliardomsætning og tusindvis af arbejdspladser i ind- og udland på at lave løsninger, som bidrager til at gøre boliger og virksomheder mere energieffektive.

Rockwool laver isoleringsmateriale, som sælges i store dele af verden. Velux laver vinduesløsninger, som er med til at regulere varmen og forbedre indeklimaet. Grundfos har specialiseret sig i at lave pumper, der kører med mindst muligt energiforbrug, hvilket ikke helt uvæsentligt, da pumper sluger op mod en tiendedel af verdens energiforbrug. Endelig er Danfoss leveringsdygtig i en lang række løsninger, som kan være med til at spare energi. Selskabet leverer udstyr til varmepumper, aircondition, termostater til at styre varmeforbruget i boliger og mange andre komponenter.

Bendt Bendtsen, ny bestyrelsesformand for Synergi

»Regeringen lover flere vindmøller og elbiler, og oppositionen lover endnu flere elbiler. Men hvis vi skal nå vores klimamål, er vi nødt til at kombinere det med energieffektivitet, ikke mindst i vores boliger«


»Det fantastiske er, at danske virksomheder har løsningerne. Danske politikere taler meget om, at Danmark er en grøn vindernation, og det er vi endnu, men kigger man blot nogle få år ud i fremtiden, sakker vi bagud. Ser man på CO2-udledning per dansker, er vi blandt de mest klimaforurenende. Men hvis politikerne stillede mere ambitiøse mål op for reduktion af CO2-udledning og tog initiativer til at fremme energirenovation af bygninger, ville det være med til, at vi kunne genvinde vores status som grøn vindernation,« siger Bendt Bendtsen.

Han har et stort ønske til de politikere, der stiller op til henholdsvis Europa-Parlamentet og Folketinget.

»Vi ønsker, at EU opstiller bindende, byrdefordelt mål for energieffektivisering på 40 pct. i 2030, mens Danmark bør opstille et bindende energieffektivitetsmål på 30 pct. fratrukket transport i 2030, gerne i en kommende klimalov. Det er vigtigt med ambitiøse, bindende mål, fordi det tvinger os alle sammen til at handle og udvikle nye løsninger,« siger Bendt Bendtsen.