Bekymring før nye krav til trævarer

Læs mere
Fold sammen
Om 14 dage skal alle træbaserede pladeprodukter til byggeri på det danske marked være CE-mærkede. En importør

inden for området, indehaveren af OT-Europly ApS. i Esbjerg, Poul Thøgersen, er dog bekymret for, om de nye krav er gået

op for alle, der handler med trævarer. Skepsisen deles af hans organisation, Dansk Træforening.OT-Europly importerer

og bearbejder krydsfiner fra Rusland, Polen og Finland og har selv sikret sig, at træet fra tre polske fabrikker er CE-mærket.

Des-uden får de store grossister, virksomheden forarbejder træ for, testet og godkendt deres krydsfinerprodukter på

OT-Europlys laboratorium.- Vi handler også direkte med enkelte tømmerhandlere, som ikke har haft det store kendskab

til, at alle træplader skal være CE-mærkede efter 1. april, og det bekymrer mig. Det er ikke så slemt, at

tømmerhandleren får CE-mærket træ ind uden at vide det. Det er værre med træ, der ikke er mærket

og derfor kun må sælges til begrænsede formål, siger Poul Thøgersen.

Krav til bærende

dele

CE-mærkningen omfatter alle træbaserede pladeprodukter, der indgår "varigt" eller som en "fast

del" i et byggeri. Især hvis trævarerne er bærende i et byggeri, kan CE-mærkningen være en omfattende

proces, idet de så skal underkastes ekstern afprøvning for styrke, stivhed, limstyrke, not og fer samt hyppige prøver

af kvaliteten. OT-Europly har selv brugt Teknologisk Institut for at få kvalitetshåndbogen med krav til produktion, kontrol

og dokumentation udformet rigtigt.- Flere af vore lønarbejdskunder har været i gang med at lave kvalitetsstyringssystemer

på bærende træplader, og derfor var de interesserede i, at vi bevægede os ind i det, siger Poul Thøgersen.

Alle

skal vide besked
Dansk Træforening med 45 medlemmer repræsenterer første led i hele kæden fra import til tømreren

på byggepladsen, og her tvivler Jakob Klaumann på, at alle i de følgende led er informeret om den nationale udmøntning

af Det Europæiske Byggevaredirektiv.- Det her påvirker rigtig mange i mange led, og vi får tilbagemeldinger fra

vore medlemmer, der deler vores bekymring. Vi har informeret vore medlemmer, og de er på plads med CE-mærkningen, men

nu slipper vi det ud af vore hænder, siger Jakob Klaumann.Hvis landets tømmerhandlere og byggemarkeder efter 1.

april ligger inde med ikke CE-mærkede træplader, må de ikke sælges til byggeformål, med mindre der er

tale om hønsehuse, cykelskure og andre mindre bygninger.- Mit råd til tømmerhandlerne er, at hvis de ikke

selv har ressourcer til at sætte sig ind i området, så må de opsøge deres brancheforening og få den

nødvendige information, siger Jakob Klaumann, Dansk Træforening.

Risiko for ukurante varerAdm. direktør

i Trælasthandlerunionen, TUN, Palle Thomsen, bakker opfordringen op. TUN har orienteret sine medlemmer på hjemmesiden

og ved møder, men Palle Thomsen har ikke noget sikkert indtryk af, om alle er klar over konsekvenserne af kravet om CE-mærkning.-

Det er ikke noget, der har været slået meget på stortromme for. Selv om det her egentlig er vigtigst for producenterne

af træplader, har vi orienteret vore medlemmer, og de bør være opmærksomme på, at de nye plader skal

være CE-mærkede. Ellers bliver de hurtigt ukurante, siger Palle Thomsen.TUN repræsenterer ca. 400 trælasthandlere,

tømmerhandlere og byggemarkeder med en samlet omsætning på 25 mia. kroner.