Behov for flere penge til nedrivning

De midler, der er sat af til at få revet gamle, ubrugelige boliger ned i landdistrikterne er alt for små, vurderer direktør for Realkreditforeningen.

De summer, som regeringen har afsat til nedrivning af ældre boliger i landdistrikterne, er alt for små. Planerne for, hvordan gamle, nedslidte og ubrugelige boliger bliver fjernet, rækker også alt for få år ud i fremtiden. Så der er brug for både flere penge og en bedre plan, hvis forholdene på boligmarkedet skal blive bedre i de mest udpinte dele af Danmark.

Det er direktør Karsten Beltoft fra Realkreditforeningen, der fastslår dette. Han siger, at det nuværende niveau for nedrivninger kun får bugt med den årlige tilvækst af nedrivningsmodne bygninger.

»Hvis vi skal have løst problemet, bør der også gøres noget ved de cirka 60.000 faldefærdige boliger, som Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) har opgjort problemet til,« siger Karsten Beltoft.

50.000-60.000 boliger skal rives ned

I april 2013 indgik den tidligere regering (SRSF) sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti en aftale om at afsætte 400 millioner kroner over en toårig periode til nedrivning af faldefærdige boliger i byer med under 3.000 indbyggere.

Som led i udmøntningen af Vækstpakken fra juni 2014 er der afsat en pulje på yderligere 55 millioner kroner årligt i perioden 2016 til 2020 til kommunerne med henblik på en styrket nedrivningsindsats i de danske yderområder. For at få adgang til denne støtte­pulje skal kommunerne selv medfinansiere 40 procent af nedrivningsomkostningerne.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) har tidligere vurderet i »Boligmarkedet uden for de store byer«, at 50.000 til 60.000 boliger er modne til nedrivning.

Nedrivning forskønner landsbyer

»Skønsmæssigt koster det 100.000 kroner per nedrivning. Inklusive den kommunale medfinansiering vil det betyde, at kun tæt ved 1.000 boliger årligt kan blive nedrevet i årene frem til 2020. Det er alt for få,« siger Karsten Beltoft.

Han tilføjer, at de færreste har lyst til at købe et hus med en ruin som nærmeste nabo, hvorfor det haster med at få gjort noget ved dette problem, så boligmarkedet kan få det bedre i store dele af landet.

»De afsatte midler fra nedrivningspuljen er ikke et vidundermiddel, men de trækker i den rigtige retning. Nedrivning af de mest faldefærdige boliger giver arbejde til lokale håndværkere og lidt mere tro på fremtiden for beboerne i en landsby, da det forskønner byen, hvis de værste rønner jævnes med jorden,« siger Karsten Beltoft.

Behovet for at rive huse ned ser ud til at fortsætte i de kommende år, fordi befolkningen skrumper med færre indbyggere til følge i udkantskommunerne. Derfor vil der sandsynligvis også i fremtiden være alt for mange boliger i landdistrikterne, hvoraf nogle vil være modne til nedrivning.