Begrænsninger i ejerskab på forhandlingsbordet

Regionerne vil gerne se på mulighederne for at øge konkurrencen blandt tandlæger ved at tillade større klinikkæder. Modparten er dog uenig.

Foto: Katrine Emilie Andersen

Konkurrencen blandt tandlægerne kan øges, hvis man åbner for, at tandlægerne kan eje flere klinikker end i dag. Det fremgår af en rapport udarbejdet af bl.a. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

På trods af rapportens konklusion og det fokus, regeringen har på såvel vækst som produktivitet, er det dog ikke sikkert, at der bliver pillet ved reglerne i forbindelse med de igangværende overenskomstforhandlinger mellem Danske Regioner og Tandlægeforeningen. Der er nemlig ikke enighed om sagen. Reglerne på tandlægeområdet er fastlagt i overenskomsten, og deri bliver det bl.a. fastslået, at det kun er tandlæger, der kan drive tandlægeklinikker, og at det er med et loft af klinikker, med enkelte undtagelser.

Forhandlingerne om en ny overenskomst er ved at komme op i gear, og det med mål om at der kan blive givet håndslag på en ny aftale efter sommeren.

Kontorchef i Danske Regioner Kirsten Jørgensen forklarer i et skriftlig svar på spørgsmål fra Berlingske, at emnet helt sikkert bliver en del af forhandlingerne.

Baggrunden er blandt andet, at regionerne ønsker en styrket konkurrence på tandlægeområdet til gavn for patienterne, skriver hun. Men at punktet kommer på bordet er ikke ensbetydende med, at det også bliver vedtaget. Modparten er Tandlægeforeningen, og herfra forklarer Susanne Kleist, der er formand for klinikejerudvalget, at man synes, at den nuværende ordning »er en god ordning«.

»Det er de juridiske ansvar og patientsikkerheden, der er vigtige i den her sammenhæng. Vi skal sørge for, at alle bliver behandlet ordentligt, og at vi kan opdage fejl i tide. Hvis man uddelegerer for meget, er jeg bange for, at man kan miste fokus,« siger hun og tilføjer:

»Selvfølgelig kan du tjene flere penge ved at have fem klinikker, men for mig handler det her ikke om indtjening, det handler om faglighed og sikkerhed.«

Dermed er det langt fra sikkert, at der kan blive enighed om at ændre reglerne. I Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der lægger hjemmeside til

»Rapport om potentialet for øget konkurrence på tandplejeområdet«, der er fra maj 2013, oplyser man, at ministeriet ikke ønsker at kommentere problemstillingen så længe Regionerne og Tandlægeforeningen ligger i forhandlinger.