Begrænsning af softwarepatenter skal for højesteret

Det kan koste teknologigiganterne milliarder, hvis USAs højesteret beslutter at begrænse muligheden for at få eneret på dele af software.

Foto: KIM HONG-JI. Striden mellem Apple og Samsung om designet på mobiltelefoner er den højst profilerede patentstrid til dato. Her skal Samsung betale et milliardbeløb til Apple for at have ladet sig inspirere lidt for meget af Apples design, har en domstol bestemt. Arkivfoto: Kim Hong-Ji, Reuters/Scanpix
Læs mere
Fold sammen

Det helt store spørgsmål om, hvilke dele af software man kan få lov til at få patent og dermed eneret på, vil nu blive behandlet i den amerikanske højesteret - en sag, hvori der står milliarder af kroner på spil.

Højesterets beslutning om at tage sagen op bliver fulgt med meget stor opmærksomhed af teknologivirksomheder, fordi det lige præcis er årsagen til de utallige retssager, som kører verden over mellem giganterne. Afgørelsen vil nemlig kunne få omfattende konsekvenser, hvis dommerne beslutter, at man ikke kan få patent på visse typer af software, især de dele, som udfører matematiske beregninger. Og det gør f.eks. den teknologi, som smartphonetelefoner bruger til at koble sig på trådløse net og mobilnet.

Kan koste milliarder af kroner

I Europa kan man ikke beskytte software med patenter, kun gennem ophavsret. En opfindelse, som ved hjælp af software indgår i computere, kan dog godt patenteres i Europa.

Et nej fra Højesteret vil med ét fjerne betydelige indtægtskilder hos mange af giganterne, som i mange år har opbygget store patentpuljer, som er eftertragtede guldgruber, hvis en virksomhed skal sælges. Det var f.eks. mængden af patenter, som i august 2011 fik Google til at købe den pressede, amerikanske mobilproducent Motorolas mobilproduktion for 65 milliarder kroner.

Der har længe været kritik af, at det i USA er muligt at tage patent på teknologier, der anses for at være så grundlæggende, at det vil være umuligt ikke at bruge dem. F.eks. har internetgiganten Amazon fået patent på, at man kan købe varer på nettet med ét enkelt klik.

Ingen tidsplan

Højesteret har ikke fremlagt en tidsplan for sagen, der handler om det australske Alice Corporation, der ejer rettigheden til et computersystem, der gør finansielle transaktioner lettere. CLS Bank International har udfordret patentet i en sag, der indtil nu har varet i seks år, og mener, at de pågældende patenter beskriver en proces, som har eksisteret i lang tid og ikke fortjener at kunne beskyttes. Den seneste afgørelse i retssystemet siger, at man ikke kan få patent på den slags.

En anden patentsag mellem WildTangent og Ultramercial kommer ikke med i samme omgang, selv om giganter som Google, Hewlett-Packard (HP), Facebook og Netflix havde opfordret til det.

Det første, amerikanske softwarepatent blev udstedt i april 1968 til Martin Goetz, som havde opfundet en måde at sortere data på. Han søgte med begrundelsen, at hans ophavsret kun ville dække selve programkoden, som udførte opgaven, men ikke selve processen.

Store forskelle på holdninger

Lige nu giver amerikansk lov mulighed for, at enhver, som »opfinder eller opdager en ny og brugbar proces, maskine, fremstilling eller komposition« eller forbedring af en eksisterende, kan opnå patent. Også en opfindelse, som rummer en abstrakt ide, kan patenteres, så længe en måde til at få udmøntet ideen i praksis er beskrevet.

Der er store forskelle på giganternes holdning til softwarepatenter. Google ser gerne en lempeligere beskyttelse, mens IBM omvendt mener, at mest mulig software bør kunne patenteres.

Højesteret ventes at træffe afgørelse i løbet af 2014.