Bedre indtjening i byggevirksomheder

Analysen omhandler primært regnskabsåret 2003 En af hovedkonklusionerne er, at branchen over en kam har forbedret den gennemsnitlige indtjening for tredje år i træk. Det går fortsat langsomt, men dog i retning af et acceptabelt niveau for indtjeningen i bygge- og anlægsbranchen.

Medicinen har, som i 2002, været fokus på omkostninger, kernekompetencer, færre fejlslagne projekter og ikke mindst en slankere linie i organisationen.

Regnskabsanalysen peger dermed på, at bygge- og anlægsvirkomhederne ved indgangen til 2004 virker mere velltrimmede end i mange år, og er rustede til at øge indtjeningen yderligere, når konjunkturerne begynder at vende for alvor.

Malurten i regnskabsanalysen er spredningen i virksomhedernes indtjening.

En stadig større andel af virksomhederne befinder sig i en økonomiske utilfredsstillende situation efter kalenderåret 2003. Så selv om indtjeningeni sektoren gennemsnitligt set er blevet bedre, er andelen af virksomheder, der kører med underskud og er insolvente, steget for tredje år i træk. Udviklingen kan pege i retning af et udskilningsløb, som oplevet tidligere indenfor landbruget.

høy