Bech-Bruun snupper tronen fra Kromann Reumert

Kromann Reumert har otte år i træk haft advokatbranchens bedste image, men OW Bunker-sagen og sparerunder har pillet pynten af landets største advokatfirma. Bech-Bruun har omvendt lagt fortidens pinlige sager bag sig og tager et stort spring fremad, som sender Bech-Bruun helt i top.

Foto: Keld Navntoft
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Hvis selvforståelse betyder noget i advokatbranchen, må den være vokset hos Bech-Bruun, men faldet hos Kromann Reumert.

For ikke alene er Bech-Bruun nu større end Kromann Reumert. Bech-Bruun har også imagemæssigt overhalet Kromann Reumert. Overhalingen er bemærkelsesværdig, fordi Kromann Reumert længe har været en urørlig nummer ét med branchens bedste image.

Kromann Reumert har fremstået som en nypoleret bil med spejlblanke fælge og har i flere år mageligt distanceret konkurrenterne i Berlingske Business Magasins årlige imageanalyse. Men i dette års måling dykker Kromann Reumerts image brat, og da Bech-Bruuns image stiger næsten lige så kraftigt, er rollerne for landets to største advokat-firmaer nu nærmest byttet om.

Kromann Reumerts fald sker med samme hastighed som Bang & Olufsens og kvalificerer dem begge til en plads blandt de 20 største imagefald i 2015. Kromann Reumerts fald er lige så bemærkelsesværdig som Bech-Bruuns stigning. Bech-Bruun var i flere år næsten synonym med balladesager om interessekonflikter og tumult om toppartneren N.E. Nielsen, men Bech-Bruun er i al ubemærkethed kravlet op ad imagestigen de seneste år i et imagemæssigt comeback.

Men hvordan kan der blive møbleret så meget rundt på de to store advokatfirmaers image i løbet af bare ét år? Og hvad siger kombattanterne selv om den overraskende udvikling?

Først Kromann Reumerts eget bud på virksomhedens imagefald.

»Vi oplever os selv som relativt uændrede i profil og indhold. Vi klarer os rigtig flot i markedet og havde et super år i 2014, så jeg har ikke noget bedre bud end det helt banale, at vi ikke er gode nok til at kommunikere med omverdenen om os selv. Vi går jo ikke og fortæller om os selv. Når vi kommunikerer eksternt er det næsten udelukkende fagligt, og det er nok lidt utilstrækkeligt,« siger Arne Møllin Ottosen, der siden 1. januar 2014 har været managing partner i Kromann Reumert.

Bech-Bruun giver følgende forklaring på sin imagefremgang.

»Vi har prøvet at være lidt mere åbne i vores kommunikation, men måske skyldes det også, at vi har en relativt ung tremandsdirektion. Måske tænker man så, at vi er lidt mere moderne. Sådan vil vi i hvert fald gerne fremstå. Men jeg vil også vove den påstand, at det skyldes, at vores klienter har mærket nogle af effekterne af vores nye strategi,« siger 44-årige Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, der blev managing partner i Bech-Bruun for et års tid siden.

Strategien går i korthed ud på, at de i forvejen højt specialiserede advokater hos Bech-Bruun også skal være branchespecialister med forretningsforståelse, og at Bech-Bruun udvider paletten en smule og også vil levere andet end rent juridiske ydelser.

I branchen lyder forklaringen på de overraskende image-bevægelser, at OW Bunker-sagen og sparerunder har sendt Kromann Reumerts image nedad, mens Bech-Bruuns image stiger på øget åbenhed, synlig branding og fremgang i forretningen.

Kromann Reumert var advokat for OW Bunker, og Kromann Reumert stod – lige som Plesner, der var såkaldt verifikationsadvokat – på OW Bunkers børsprospekt og var dermed blandt de rådgivere, der var med til at blåstemple virksomheden over for investorerne, da den nordjyske oliehandelsvirksomhed blev børsnoteret sidste forår med et provenu på tæt ved tre milliarder kroner til kapitalfonden Altor. Som bekendt gik OW Bunker ned mindre end otte måneder efter børsnoteringen, og alle investorernes penge var tabt. OW Bunkers kollaps er den største børsskandale i nyere tid og et større juridisk slagsmål om ansvar og erstatning venter lige om hjørnet.

I branchen vurderes det også at have smittet negativt af på Kromann Reumert, at den ansvarlige partner hos kapitalfonden Altor, Søren Johansen, kom fra Kromann Reumert, hvor han i fire år frem til 2011 var managing partner og dermed personificerede virksomheden.

Managing partner i Kromann Reumert, Arne Møllin Ottosen, udelukker ikke, at OW Bunker-sagen skulle have skadet Kromann Reumerts image.

»Det er den eneste markante begivenhed, som selvsagt er negativ og rigtig ulykkelig, så det kan selvfølgelig ikke udelukkes. På den anden side har pressedækningen været nogenlunde neutral omkring os, og det reflekterer vel også det faktum, at der ikke er noget at komme efter. Men selvfølgelig har vi været omtalt i en sammenhæng, der ikke er positiv,« siger Arne Møllin Ottosen, der dog også konstaterer, at han aldrig får hverken spørgsmål, hentydninger eller bemærkninger om OW Bunker.

»Jeg har ikke hørt et pip om det, og jeg er selv ude til rigtig meget, men det er ikke et emne,« siger Arne Møllin Ottosen.

Hvad de 3.800 ledere og topledere i dansk erhvervsliv konkret havde i tankerne, da de bedømte virksomhedernes image, fremgår ikke af analysen, men deres bedømmelse ud fra de ni imagefaktorer giver måske alligevel nogle indikationer i retning af OW Bunker-sagen.

Kromann Reumerts troværdighed falder, men dog ikke mere, end at Kromann Reumert fortsat har den højeste troværdighed blandt de fire store advokatfirmaer. Flere i branchen minder da også om, at Kromann Reumert – OW Bunker-sag eller ej – er et godt advokatfirma, og imagefaktoren kvalitet er da også den, der falder mindst blandt de ni imagefaktorer, når topledere skal bedømme Kromann Reumert.

Men det ændrer ikke ved, at Kromann Reumert i årets måling styrtdykker på imageparameteren ansvarlighed og også falder kraftigt på imagefaktorerne ledelse og kommunikation. Disse bedømmelser kan imidlertid også hænge sammen med, at Kromann Reumert har måttet foretage lidt større tilpasninger i organisationen end Bech-Bruun og Gorrissen Federspiel som følge af den konjunkturnedgang, der ramte branchen i 2013.

»Historierne om nedskæringer har måske påvirket Kromann Reumert lidt kraftigere, fordi de har fremstået så poleret,« siger en branchekilde.

Bedømt på imagefaktoren finansiel styrke er Kromann Reumert det advokatfirma, der er gået mest tilbage.

Det er andet år i træk, at Bech-Bruun forbedrer sit image, men set over en længere årrække er Bech-Bruuns image gradvist blevet bedre siden lavpunktet i 2007, da flere stærkt pinlige sager om interessekonflikter, dobbeltroller og overtrædelse af god advokatskik trak virksomheden gennem sølet.

I centrum for den mest spektakulære af disse sager stod den kontroversielle Bech-Bruun-partner N.E. Nielsen. Han havde en dobbeltrolle under en budrunde mellem to konkurrerende konsortier, der ønskede at købe det kriseramte Junckers Industrier. Sagen havnede i Advokatnævnet, som i 2009 takserede den med en bøde på 75.000 kr, hvilket var den hidtil største bøde i nævnets historie. Inden da havde Sø- og Handelsretten kritiseret N.E. Nielsens adfærd for »stærkt kritisabel og i strid med de pligter, der påhviler en advokat til varetagelse af advokatfirmaets interesser«.

Junckers-sagen gav i flere år Bech-Bruun fyldig og negativ presseomtalte, og det endte med , at N.E. Nielsen blev presset ud af Bech-Bruun og fratrådte 1. januar 2011. Hans person og den negative omtale var kommet til at stå i vejen for virksomheden.

Med det åbne opgør trak Bech-Bruun en streg i sandet, og siden er Bech-Bruuns image væsentligt forbedret. Ja, faktisk har det ikke ligget bedre de sidste ti år. I branchen er indtrykket, at Bech-Bruun endegyldigt har lagt de dårlige sager bag sig og har fået mere ensartethed i partnerkredsen.

»Bech-Bruun er resultat af nogle meget store fusioner. Risikoen ved fusioner er, at der går lang tid, før der er skabt ensartethed og en klar profil,« siger en branchekilde.

Bech-Bruun styrede relativt godt igennem den konjunkturnedgang, der ramte advokatbranchen i 2013, og Bech-Bruun har også evnet at få vækst igen. Bech-Bruun er nu større end Kromann Reumert, når man ser på de aktuelle medarbejderoplysninger på de respektive hjemmesider.

»Bech-Bruun er blevet større, mens Kromann Reumert er blevet mindre. Det, tror jeg, i sig selv påvirker et image,« siger en branchekilde.

Og noget tyder på, at der er en sammenhæng, for Kromann Reumert går tilbage på imagefaktoren konkurrenceevne, mens Bech-Bruun går frem og nu vurderes at være den, der står bedst i konkurrencen mellem de fire store. Også målt på imageparameteren finansiel styrke ligger Bech-Bruun i top blandt de fire største advokatkontorer. Men kvaliteten af det arbejde, Bech-Bruuns medarbejdere leverer, spiller også ind på, hvordan Bech-Bruun opfattes, og den er i top. Bech-Bruun vurderes at have branchens bedste medarbejdere, og så brager Bech-Bruun frem målt på troværdighed, men også imagefaktorer som ledelse, kommunikation og ansvarlighed stiger.

Tendensen går igen, når jurastuderende skal bedømme de mest attraktive arbejdspladser. Her er der fremgang for Bech-Bruun, mens Kromann Reumert går en smule tilbage i forhold til sidste års Universum-måling. Bech-Bruun går fem pladser frem til plads nummer fem, mens Kromann Reumert falder fra tredje- til fjerdepladsen, men er dog stadig det mest attraktive advokatkontor for en nyudklækket cand.jur.

»Bech-Bruun stiger især på, at det ses som et prestigefyldt sted at arbejde, hvor man får et udfordrende job. Kromann Reumert falder procentuelt meget lidt, så det er nok mere et spørgsmål om, at Anklagemyndigheden er gået frem på listen. Men Kromann Reumert ligger head-to-head med både Bech-Bruun og Plesner, som også bliver associeret med nogle meget positive egenskaber, så jo mere attraktive Bech-Bruun og Plesner bliver opfattet, jo mere bliver der taget af Kromann Reumerts rampelys,« siger adm. direktør Jesper Dansholm, Universum.