Bavarian indgår forlig med konkurrent

Biotekselskabet Bavarian Nordic og Acambis indgår forlig om patentstridighederne mellem de to. Det betyder, at alle juridiske slagsmål om MVA-koppevaccinen afsluttes.

Aftalen betyder, at Bavarian Nordic giver Acambis licens til nogle af sine MVA-patenter mod at Acambis yder en såkaldt upfront betaling.

Hertil kommer, at Acambis skal betale royalties og milestensbetalinger, såfremt det udvikler eller kommercialisere visse MVA-produkter i fremtiden.

Forliget får ingen betydning for Bavarians forventninger til indeværende år.

(RB-Børsen)