Bavarian går travlere tid i møde efter afdæmpet kvartal

Bavarian Nordic havde som ventet tilbagegang i andet kvartal, hvor toplinjen skrumpede og bundlinjen viste et underskud.

»Som tidligere udmeldt vil produktion og frigivelse af kommercielle produkter overvejende ske senere i 2016, hvorfor mere end 85 pct. af årets omsætning forventes at blive indtægtsført i andet halvår. Således blev omsætningen kun 139 mio. i første halvår,« skriver Bavarian i sin regnskabsmeddelelse.
Læs mere
Fold sammen

Der bliver dog som tidligere annonceret væsentligt travlere i andet halvår, og for hele 2016 fastholder vaccineselskabet forventningerne om et nulresultat målt på driften samt en omsætning på 1000 mio. kr.

»Som tidligere udmeldt vil produktion og frigivelse af kommercielle produkter overvejende ske senere i 2016, hvorfor mere end 85 pct. af årets omsætning forventes at blive indtægtsført i andet halvår. Således blev omsætningen kun 139 mio. i første halvår,« skriver Bavarian i sin regnskabsmeddelelse.

Omsætningen er så lille i den første del af året, fordi produktionen og frigivelsen af Bavarians koppevaccine i henhold til aftalerne med den amerikanske regering først ventes indtægtsført i den sidste del af året.

Ser man alene på andet kvartal, faldt Bavarians omsætning til 116,6 mio. kr. fra 389,1 mio. kr. i samme periode sidste år. Driftsresultatet, EBIT, blev et underskud på 54 mio. kr. mod et plus på 125 mio. kr. sidste år. Endelig vendte bundlinjen til et underskud på 25,8 mio. kr. efter skat fra et overskud på 61,4 mio. kr.

TILFREDS MED UDVIKLINGEN

Administrerende direktør Paul Chaplin hæfter sig ved, at Bavarian i perioden har fået nye ordrer på koppevacciner fra Canada og USA og også er kommet videre i udviklingen af selskabets lægemiddelkandidater.

»Nye forskningsprogrammer er sat i gang i samarbejde med forskellige offentlige institutioner. Med påbegyndelse af fase 2-studier inden for både RS-virus og lungekræft i dette efterår har vores pipeline aldrig været stærkere, og flere studier er undervejs umiddelbart derefter,« siger Paul Chaplin i regnskabet.

FORVENTNINGER FASTHOLDES

For hele 2016 venter Bavarian ud over et nulresultat målt på driften, at koncernens kapitalberedskab vil være i størrelsesorden 1900 mio. kr. ved årets udgang.

Bavarian Nordic venter desuden at spendere omkring 550 mio. kr. på forskning og udvikling i indeværende år.