Baugur-ejer: Likviditeten vender tilbage til markedet

Jon Asgeir Johannesson er overbevist om, at de udtørrede finansieringskilder meget snart vil begynde at dryppe igen. ”Vender de muligheder ikke tilbage, så kommer vi ikke til at købe noget. Vi er ligeglade,” siger han i et interview.

Jon Asgeir Johannesson, den aggressive islandske detail- og ejendomsopkøber, vurderer, at kreditkrisen er et snarligt overstået fænomen. Økonomer og finansfolk verden over står ellers i kø for at sige, at kreditkrisen formodentlig blot er i sin indledende fase, hvor den foreløbige nervøsitet på markederne sagtens kan udvikle sig til en mere permanent krise-tilstand, hvor bankerne for alvor strammer kreditskruen og virksomhedernes vækst vil aftage.

Den opfattelse deler Jon Asgeir Johannesson, ejer og bestyrelsesformand i Baugur Group, ikke.

”Der vil ikke ske meget i december, det er klart,” siger manden bag bl.a. Magasin og Nyhedsavisen i Danmark.

”Men likviditeten vil begynde at flyde igen. I dag (Onsdag Red.) har vi jo set centralbankerne reagerer og gøre sit til at holde gang i markedet. Og der er rigtig mange penge på vej ind i markedet fra nye, ekspansive økonomier som Abu Dabi (Hovedstaden i de Forenede Arabiske Emirater Red.), Singapore og Dubai,” siger Jon Asgeir Johannesson.

Men det virker ellers som om, at bankerne er meget tilbageholdne med at låne penge ud?

”Jeg tror også, at bankerne vil være mere eller mindre lukkede resten af året. Men vi ser store indikationer på, at det vil ændre sig i 2008. Vender de muligheder ikke tilbage, så kommer vi ikke til at købe noget. Vi er ligeglade. Vi har 50 virksomheder at holde styr på,” siger Jon Asgeir Johannesson, der sammen med sin far sidder på ejerskabet af Baugur Group, der de seneste år er vokset voldsomt i størrelse qua opkøb i specielt den engelske detailsektor og den danske ejendomsbranche.

Man kan på mange måder karakterisere Baugur Group som en blanding af en kapitalfond, der køber majoritetsposter og udøver aktivt ejerskab, og så et investeringsselskab der køber mindre aktieposter i børsnoterede selskaber. Det udfordrende for en sådan virksomhed kan være, at når prisen på penge stiger, og aktiekurserne dykker, så vil det formodentlig gøre et stort indhug i profitten. I værste fald kan sådanne virksomheder knække halsen, hvis en række af de opkøbte virksomheder i høj grad er erhvervet ved at tage gæld ind.

Renterne på gældsposterne stiger - og hvis ikke porteføljeselskaberne leverer en resultatfremgang, der kan modsvare den øgede gældsbyrde, så begynder det for alvor at blinke rødt.

”Vi vil få overskud på vores beholdning af børsnoterede aktier. Men jeg ved ikke, hvordan aktierne vil ende året, så det er for tidligt at vurdere,” siger Jon Asgeir.

Men er der tale om at jeres resultat vil dykke markant som følge af nedturen på de finansielle markeder?

”Jeg kan ikke fortælle det i detaljer, men vi kommer i plus. Vi får i år mere end 2 mia. kr. i udbyttebetaling fra vores portefølje-selskaber, det har hjulet os meget,” siger han.

Baugur Group havde i det senest tilgængelige regnskab, 2005, et overskud på 2,8 mia.kr. I det regnskab var soliditeten, egenkapitalens andel af aktiverne, på 43 pct.

Det store spørgsmål er nu, hvor velpolstret Baugur er i dag, her små to år efter offentligheden sidst fik indsigt i regnskabsbøgerne. Overfor Berlingske Business afviser Jon Asgeir Johannesson, at Baugur Group på nogen måde er under pres i kølvandet på, at bankerne har strammet kreditskruen.

”Når vi køber op, så tager vi gæld ind i virksomheden i forhold til driftsresultatet. Tag vores køb af House of Fraser. Vi tager jo ikke gælden på Baugurs bøger, men på House of Frasers bøger. Så betaler de gældsbyrden med deres cash flow,” siger Jon Asgeir.

Det lyder fuldstændig som den måde kapitalfonde arbejder på?

”Ja, der er ikke noget forskelligt fra dem til os, hvad det angår,” siger Baugur-formanden.

Men uanset hvordan I skruer opkøbene sammen, så er fakta vel, at når Jeres rentebyrde stiger, så skal portefølje-virksomhedernes resultater også vokse tilsvarende, hvis I ikke skal havne i problemer?

”Prisen på penge er kun steget marginalt og det er på nye lån. Vi har ikke købt noget siden kreditkrisen startede. Og vores lån på porteføljevirksomhederne er langsigtede lån med 6-7 års løbetid,” siger Johannesson.

Det lyder som om, at I kun er finansielle ejere og ikke ligefrem er med til at drive virksomhederne fremad?

”Det står meget klart på vores website, at vi tager ledelser ombord, så de kan drive den daglige forretning. Vi sidder så med ombord i bestyrelserne. Men det er ikke vores job at drive virksomhederne på daglig basis,” siger Jon Asgeir Johannesson.