Basisbank solgt til Bokredit

Forbrugslåns-virksomheden Bokredit har købt internetbanken Basisbank, der har været trængt siden i sommer, af Proark-Gruppen.

Lars Thuesen (tv) indtræder i Basisbank som ny investor og bestyrelsesmedlem. Flemming Stolling (th) er adm. dirketør i Bokredit og ny privatkundedirektør i Basisbank. Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

I forbindelse med overtagelsen skydes samtlige Bokredits aktiver og passiver ind i Basisbank svarende til en kapitaludvidelse på 70 mio. kr.

Den kombinerede forretning fortsætter under navnet Basisbank og får samlet 30.000 bank- og finansieringskunder.

I forbindelse ned købet indtræder direktør Lars Thuesen som ny investor og medlem af bestyrelsen for banken.

Finanstilsynet var i februar og marts sidste år på inspektion i Basisbank med en række påbud herunder en nedskrivning på tre millioner kr. på bare fire engagementer.

Den nye Basisbank vil have strategisk fokus på begge forretningsområder - at drive bank med basisprodukter til private kunder og produkter inden for forbrugsfinansiering.

"Det er de seneste år blevet markant mere udfordrende, at skabe rentabilitet i driften af en relativ lille bank. Det har derfor længe stået os klart, at det fremadrettet vil være nødvendigt, at etablere en endnu stærkere forretningsmæssig platform med henblik på at skabe tilfredsstillende resultater. Aftalen med Bokredit indeholder de elementer der skal til for at sikre en solid fremtid for Basisbank,” siger Allan Strand Olesen, formand for bestyrelsen i Basisbank.

Basisbank er en af de banker, der har været i risiko for at få staten som storaktionær. Den hybride kernekapital overstiger nemlig 35 pct. af hybridkapitalen, og dermed kan staten – ifølge Lov om statslig indskud i kreditinstitutter – konvertere sit indskud til aktier, hvis banken kommer i problemer.Ud over Basisbank kan Sparekassen Farsø, Alm. Brand Bank, Vestjysk Bank, Sparekassen Østjylland og Sparbank, som banker, blive delvis statsejede, hvis Finanstilsynet vurderer det nødvendigt.

Bokredit er et uafhængigt, dansk finansieringsselskab med 35 ansatte.

Sammenlægningen af bankerne er godkendt af Finanstilsynet og forventes gennemført inden udgangen af februar 2012.