Bankskraldespand sælger ejendomsselskaber

Statens skraldespandsselskab har frasolgt en kundeportefølje med 69 ejendomskommanditselskaber til en britisk investeringsforvalter.

Foto: Jens Nørgaard Larsen
Finansiel Stabilitet har indgået aftale om at overdrage en kundeportefølje med 69 ejendomsselskaber til Davidson Kempner European Partners LLP, der er en engelsk investeringsforvalter. Ejendomsselskaberne har aftaler om lån og kreditter for sammenlagt 631 mio. kr.

Finansiel Stabilitet har overtaget engagementerne med ejendomsselskaberne fra Roskilde Bank, Fionia Bank, EBH Bank og Eik Bank Danmark. Fællestrækket for ejendomsselskaberne er, at de er stiftet som kommanditselskaber (K/S-selskaber) og ejet af danske investorer.

”Det er særdeles positivt, at vi har opnået et frasalg af denne kundeportefølje, som er kompleks og krævende at administrere. Det er endnu et skridt i retning mod en fuldstændig afvikling af kundeadministrationen i Finansiel Stabilitet,” siger Henrik Bjerre-Nielsen, administrerende direktør i Finansiel Stabilitet.

Ejendomsselskaberne har hver især foretaget direkte investeringer i typisk udlejningsejendomme til erhvervsmæssig anvendelse i lande som Tyskland, Storbritannien, Danmark, Sverige og Finland.

I de kommende måneder vil Finansiel Stabilitet overlevere administrationen af kundeporteføljen til Reviva Capital, som vil administrere aftalerne på vegne af Davidson Kempner European Partners LLP.