Bankpakken får positiv modtagelse

Bankpakken modtages positivt af pengeinstitutter og erhvervsliv. Staten tager sig godt betalt og vil have mere gennemsigtighed om bankernes robusthed.

Foto: Scanpix.
Læs mere
Fold sammen
Staten vil skyde op til 100 milliarder kroner ind i banker og realkreditinstitutter. Pengene udbetales som lån, der skal forrentes med et gennemsnit på 10 procent årligt. Og danskerne skal forvente, at den høje rente vil komme til at betyde højere priser i bankerne.

"Den her betaling vil afspejle sig på priserne i banken, men det nuværende lave renteniveau gør, at det nok ikke bliver voldsomt," siger formanden for Finansrådet Peter Schütze.

Vil bankerne have del i de milliarder, som partierne bag bankpakke II nu vil låne ud til banker og realkreditinstitutter, skal de offentliggøre individuelle solvensbehov. Og det vil være en fordel for både bankkunderne og investorerne, mener professor Jesper Rangvid fra Handelshøjskolen i København, CBS.

"Det betyder, at der kommer mere gennemsigtighed for både bankkunder og investorer," siger Jesper Rangvid, der selv står bag mange af de forslag, der endte i bankpakken.

I DI - Organisationen for erhvervslivet forventer man, at bankpakken vil være med til at modvirke den tilfrysning af kapitalmarkedet, som mange af organisationens medlemsvirksomheder har oplevet. Danske Banks direktør Peter Straarup siger, at han går ud fra at beløbet er nok til at forhindre en kreditklemme. Og han tror umiddelbart, at beløbet er højt nok, som den finansielle krise ser ud lige nu:

"Det er absolut min opfattelse, at det alt andet lige vil gøre det lettere for bankerne at betjene kundernes behov. Bankernes mulighed for at betjene kunderne er styrket af det her," siger Peter Straarup.

Vil en bank have del i pakken, kan den kun trække halvdelen af direktionens lønninger fra. Peter Straarup mener, at bankdirektørlønningerne ville falde helt af sig selv set i lyset af udviklingen af aktiekurserne.

"Men nu har det været politisk nødvendigt at komme med et incitament til, at de ikke udviklede sig i den anden retning. Og det tror jeg bare, man skal tage til efterretning," lyder det fra Peter Straarup, der understreger, at det er bestyrelse og aktionærerne, der skal tage stilling til, om man vil acceptere bankpakken - og dermed lavere fradrag for direktionens lønninger.

I DI mener man, at det er meget svært at forstå, at staten går ind og blander sig i, hvordan man fastsætter løn til bankdirektøren i det enkelte pengeinstitut. Det siger vicedirektør Ole Krog til Ritzau.

"Det er nederste skuffe i misundelsesskuffen, man har hevet ud her. Det synes, vi er uklædeligt, og det er et helt uforståeligt brud med en meget rodfæstet tradition i Danmark for, at lønnen for de enkelte fastsættes på arbejdsmarkedet," siger Ole Krog.

Finn Østrup, der er professor i finansiering ved Handelshøjskolen i København, CBS, mener, at pakken i høj grad sikrer pengeinstitutterne, mens staten står med en stor risiko for tab, hvis en bank går ned.

"Bankpakken tilbyder bankerne hybridkernekapital. Og går en bank ned, ryger aktiekapitalen først - og nummer to er netop hybridkernekapital. Det betyder, at staten ligger som nummer to i rækken, hvor risikoen for at tabe penge er størst," siger Finn Østrup til Ritzau.

Professoren havde hellere set, at der var givet penge mere direkte til lån til virksomhederne, hvis øvelsen er at løse kreditklemmen:

"At Eksport Kredit Fonden får tilført 20 milliarder kroner via en låneordning er en god ting. Så er man sikker på at pengene kommer ud. Man skulle måske hellere været gået mere den vej," påpeger professoren.

/ritzau/