Bankpakke svær at få på plads

Det er tvivlsomt, hvornår regeringen kan præsentere den nye bankpakke. Lene Espersen (K) tør ikke mere sige inden udgangen af januar, mens Lars Løkke Rasmussen (V) taler om blot en uge.

Foto: Scanpix. I skrivende stund hersker der stor tvivl om, hvornår regeringen er klar med en ny bankpakke.
Læs mere
Fold sammen
Regeringen havde ingen gylden løsning på en ny bankpakke med til sine første forhandlinger med de politiske partier i går, og spørgsmålet er, hvor længe bankerne kommer til at vente.

»Det er meget komplekst stof, og vi tager os god tid til at få forhandlet tingene på plads,« sagde økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (K) umiddelbart efter gårsdagens møde.

Adspurgt hvor vidt hun står ved sit tidligere løfte om en pakke inden udgangen af januar, svarede hun:

»Jeg siger ikke mere!«

Samtidig sagde Finansminister Lars Løkke Rasmussen (V) til Ritzau , at de politiske forhandlinger kan ventes at falde på plads allerede i løbet af den kommende uge.

Søger hurtig løsning
Bankerne selv ser gerne en hurtig løsning, men de kan godt vente i mere end en uge.

"Vi har ikke noget hastværk, for de ting, pakken skal afhjælpe, er ikke noget, der forfalder i morgen. Det er vigtigt for os, at tingene bliver ordentligt gennemarbejdede," siger Jan Kondrup, der er direktør i brancheorganisationen Lokale Pengeinstitutter.

Det er uden tvivl komplicerede forhandlinger, som regeringen skal i gang med. Pakken skal undgå at støtte dårlige banker, der selv er skyld i deres problemer. Samtidig skal den sikre, at pengene ikke bare havner i bankerne, men også bliver lånt videre ud til virksomhederne, så samfundet får gavn af dem, og så skal den sørge for, at staten ikke spilder skatteydernes penge, men får et rimeligt afkast, når krisen er ovre.

Det er næppe muligt at konstruere en pakke, der opfylder alle tre ting til fulde, men økonomi- og erhvervsministeren, der leder forhandlingerne, er ganske fortrøstningsfuld.

"Jeg tror, det er muligt at finde en fornuftig model, der imødekommer partiernes ønsker, og som også kan løse de problemer, som vi frygter, den danske økonomi står overfor. Der er en fælles politisk forståelse for, at det er nødvendigt," sagde Lene Espersen.

Omfanget giver problemer
Det er ikke kun modellen, men også omfanget af pakken, der besværliggør forhandlingerne.

»Den store diskussion går på, hvor stort behovet er for en pakke. Først når vi har fået fastlagt det, kan vi begynde at tale om beløbet til pakken,« sagde formand for Finansudvalget, Kristian Thulesen Dahl (DF) og tilføjede, at forhandlingerne er meget vanskelige.

Nationalbanken har beregnet, at 70 milliarder kroner vil række, mens bankernes brancheorganisation, Finansrådet, taler om 100 milliarder kroner.

Ingen af politikerne ønskede at sætte beløb på pakken, og regeringen ville intet oplyse om modellen, som blev fremlagt for partierne. Den henviste til, at der er tale om kursfølsomme oplysninger for børsnoterede banker, som derfor ikke umiddelbart kan offentliggøres.

Oven i det hele vanskeliggøres forhandlingerne af den politiske uenighed om selve grundprincipperne i pakken. Socialdemokraterne ser gerne, at staten overtager aktier i bankerne, og får pladser i deres bestyrelser.

»Vi har en klar holdning om, at skatteyderne ikke må tabe een krone, og så skal pakken komme virksomhederne til gode,« sagde Socialdemokratiets formand, Helle Thorning-Schmidt.

Dansk Folkeparti har endnu ikke lagt sig fast på en bestemt model, men ønsker som udgangspunkt ikke statsligt ejerskab af bankerne. Desuden bryder partiet sig ikke om at sætte en streg, der skiller de banker, som ikke er veldrevne fra.

"Staten bør ikke påtage sig ansvaret for at lukke banker, der i øvrigt opfylder lovens krav. Jeg kan ikke forestille mig, at tanken om at dele bankerne op vil fungere i praksis," sagde Kristian Thulesen Dahl.