Bankpakke sikrer robust finansiel sektor

Finansrådet er tilfreds med bankpakke. Bankerne kan komme ud af kreditklemmen, som den globale finansielle krise har medført.

Et bredt flertal i Folketinget vil nu yde lån for op til 75 milliarder kroner til danske banker og sparekasser samt 25 milliarder kroner til realkreditinstitutterne.

"Finansrådet finder det fornuftigt, at partierne sikrer en meget robust finansiel sektor. Bankerne kan dermed koncentrere sig om lån og kreditter til sunde, veldrevne projekter og kreditværdige kunder. Og dermed kan kreditpakken være med til at skabe grundlag for sunde udlån og mindske risikoen for en kreditklemme," siger Finansrådets formand Peter Schütze.

Staten skal i snit have 10 procent ind i renter om året, for de penge, der bliver lånt ud. Og bankpakken henvender sig til alle solvente pengeinstitutter - en virksomhed er solvent, når dens aktiver overstiger dens passiver og gæld.

"Jeg forventer, at mange af Finansrådets medlemmer vil benytte de nye muligheder. Men det er naturligvis op til bestyrelserne og ejerne af bankerne på de kommende generalforsamlinger at afgøre, om de vil bruge kreditpakkens faciliteter," siger Peter Schütze.

Ritzau