Banknordiks driftsresultatet viger - bundlinjen i bedring

Árni Ellefsen, adm. direktør i Banknordik. Fold sammen
Læs mere

Færøske Banknordik kom ud af første halvår med vigende indtjening som følge af afviklingen af de danske erhvervskundeaktiviteter. Forventningerne til helåret fastholdes.

- Nettorenteindtægterne faldt med 15 mio. kr. i forhold til året før, hvilket hovedsageligt skyldtes den kontrollerede afvikling af bankens erhvervsudlån i Danmark, men også den lavere rentemarginal, skriver banken.

Gebyrindtægterne steg derimod med 15 mio. kr., mens driftsresultatet faldt til 94 mio. kr. fra 101 mio. kr.

Banknordik tilbageførte nedskrivninger på 5 mio. kr. mod en tilbageførsel på 4 mio. kr. i samme periode året før.

Ser man længst nede i resultatopgørelsen - på resultatet før skat - kunne Banknordik dog vise en fremgang til et plus på 112 mio. kr. fra et overskud på 86 mio. kr. året før.

Fremgangen forklares med, at engangsposter belastede resultatet med 12 mio. kr. i første halvår af 2016. Dertil kom, at kursreguleringer gav en gevinst på 18 mio. kr. i år mod et plus på blot 7 mio. kr. sidste år. Endelig var første halvår af 2016 påvirket af et tab på 9 mio. kr. på det frasolgte islandske forsikringsselskab Vörður.

For hele 2017 fastholder Banknordik forventningerne om et resultat før nedskrivninger, engangsposter, kursreguleringer og skat i niveauet 150-190 mio.kr.

Nedskrivninger på udlån ventes stadig at udgøre mindre end 20 mio. kr.