Banknordik venter faldende overskud før nedskrivninger

Banknordik venter i regnskabsåret 2016 et overskud før nedskrivninger, engangsposter, værdireguleringer og skat på 150-190 mio. kr. mod 214 mio. kr. i 2015.

Foto: Betina Garcia

En nedskrivning på knap en halv mia. kr. rammer Banknordiks bundlinje, der kommer ud af fjerde kvartal og hele 2015 med røde tal på bundlinjen.

Det er en nedskrivning af goodwill på bankens grønlandske og danske aktiviteter på 468 mio. kr., som gør, at banken kommer ud af fjerde kvartal med et underskud på 447 mio. kr.

- Nedskrivningen skyldes en ændring i de forudsætninger der ligger til grund for nedskrivningstesten, herunder et lavt renteniveau, øgede kapitalkrav og afviklingen af erhvervskundeaktiviteterne i Danmark, skriver banken i sit regnskab med henvisning til planerne om at droppe erhvervskunderne på det danske marked, som blev annonceret sidste år.

Ser man på den underliggende drift, lød overskuddet før nedskrivninger på 47 mio. kr. i fjerde kvartal og 214 mio. kr. for hele året. Det er en lille tilbagegang fra 58 mio. kr. og 230 mio. kr.

Der er pres på både rente- og gebyrindtægterne, hvor der har været en stort set flad udvikling i fjerde kvartal og over hele året.

Banknordiks nedskrivninger var i fjerde kvartal på 11 mio. kr., hvilket var bedre end samme periode året før, hvor tab på udlån lød på 29 mio. kr.

For 2016 regner Banknordik med lavere indtjening, da man regner med et overskud før nedskrivninger, engangsposter og kursreguleringer på 150-190 mio. kr.

Det skal ses i lyset af, at banken er ved at afvikle sine erhvervsaktiviteter i Danmark, men også pres på rentemarginalen, lavere indtægter fra kundernes investeringer og lavere gebyrindtægter spiller ind.

Nedskrivninger ventes at være niveau med 2015, hvor de samlet set var på 20 mio. kr.

I forbindelse med regnskabet indfører den færøske bank en ny udbyttepolitik, hvor man fremover sigter efter at udbetale 40 pct. af årets overskud i udbytte og også vil gennemføre aktietilbagekøb med henblik på at tilpasse aktiekapitalen.

I år foreslår bestyrelsen, at der bliver udbetalt 2 kr. per aktie i udbytte til aktionærerne, hvilket giver en samlet udbetaling på 20 mio. kr.

- Vi er tilfredse med årets resultat. Presset på rentemarginalen blev opvejet af øgede gebyrindtægter, og vi opnåede en moderat stigning i udlån på 1,8 pct.

- Vi har nu indfriet vores målsætning om en kernekapitalprocent på 13 pct., hvilket fremadrettet gør det muligt at øge udbyttet til vores aktionærer, siger Banknordiks administrerende direktør, Árni Ellefsen, i en kommentar til regnskabet.