Banknordik rykker rundt og opsiger 22 ansatte

Banknordik, der er i færd med at afvikle sine danske erhvervsaktiviteter og vil intensivere sit fokus på privatkunder, gennemfører en omorganisering, der medfører opsigelse af 22 medarbejdere.

Det er altid beklageligt, når vi skal sige farvel til dygtige og betroede medarbejdere, og det berører os alle. Dem, der ikke kan fortsætte i nye funktioner i banken, forsøger vi selvfølgelig at hjælpe bedst muligt videre, siger bankens administrerende direktør, Árni Ellefsen.
Læs mere
Fold sammen

En del af omorganiseringen består i en styrkelse af kompetencerne i filialnettet ved at samle de jyske filialer i fire kompetencestærke rådgivningscentre i Aarhus, Kolding, Esbjerg og Haderslev.

Endvidere har banken, der driver aktiviteter i Danmark, Grønland og på Færøerne, besluttet at optimere interne processer samt realisere synergier mellem landene ved at samle bankens filialsupport-aktiviteter på Færøerne.

Det betyder, at filialsupport-enheden i København nedlægges, mod at der til gengæld at oprettet 15 nye filialsupport-stillinger på Færøerne. Samtidig samles økonomifunktionen på Færøerne, mens Markets Operations Udland samles i København.

- Sammenfattende indebærer ovennævnte omorganisering, at banken opsiger 22 personer - primært i de funktioner, der ikke er vendt direkte mod bankens kunder, skriver Banknordik.

Til gengæld kommer banken til at foretage opnormeringer i såvel privatkundeområdet i alle tre lande som i filialsupportenheden på Færøerne. Derfor venter banken, at medarbejderantallet ved processens afslutning vil ligge på et lidt højere niveau end i dag.

- Det er altid beklageligt, når vi skal sige farvel til dygtige og betroede medarbejdere, og det berører os alle. Dem, der ikke kan fortsætte i nye funktioner i banken, forsøger vi selvfølgelig at hjælpe bedst muligt videre, siger bankens administrerende direktør, Árni Ellefsen, i meddelelsen.

I forhold til afviklingen af bankens danske erhvervsaktiviteter oplyses det, at to tredjedele af afviklingen ventes at være gennemført i løbet af første halvår 2016.

Afviklingen af den forretning, venter banken, vil give mulighed for en ekstraordinær udbyttebetaling på 200 mio. kr.