Banknordik fastholder forventningerne til 2016

Banknordik fastholder forventninger om et resultat for 2016 før nedskrivninger, engangsposter, kursreguleringer og skat i niveauet 150-190 mio.kr.

Foto: Thomas Lekfeldt. Arkivfoto.
Læs mere
Fold sammen

Det fremgår af selskabets regnskab for første kvartal 2016.

Årets nedskrivninger på udlån forventes i 2016 at være på niveau med 2015 mod 20 mio. kr. året før. I første kvartal af 2016 udgjorde nedskrivningerne på udlån en tilbageførsel på 1 mio. kr. netto.

»Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de økonomiske forhold, herunder eventuelle pengepolitiske tiltag fra centralbankernes side«, skriver banken i regnskabet.

Nye langsigtede mål

Banknordik sætter samtidig nye finansielle mål for 2020. Ud over de definerede mål for solvensprocenten på 16,5 og det egentlige kernekapitalprocent på 13, er der ligeledes opstillet målsætninger for egenkapitalforrentningen på 10 og omkostningsprocenten på 62.

»Disse målsætninger understreger vores fokus på at øge effektiviteten i Banknordik, og at vi med vores dedikerede fokus vil skabe moderat vækst og et stabilt og attraktivt afkast til vores aktionærer over tid. Hensigten med den række tiltag, vi har planlagt, og som vil danne grundlaget for vores udmeldte mål, er at forenkle bankens struktur og fortsat styrke vores position som helkundebank«, siger bankens administrerende direktør, Árni Ellefsen, i regnskabet.

De fastsatte mål er baseret på de for nuværende kendte lovgivningskrav, påpeger banken.