Banknordik: Effektiviseringer slår igennem

Den færøske bank fastholder forventningerne og venter fortsat et resultat før skat og nedskrivninger på 130-160 mio. kr. i 2013. Det fremgår af regnskabet for første halvår.

Janus Petersen, koncernchef i Banknordik. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe

Banknordik leverede bedre resultater i andet kvartal, hvor nedskrivningerne blev halveret i forhold til sidste år. Banken tilskriver det bedre resultat de effektiviseringer, der er gennemført de seneste år.

»Vi har mindsket omkostningerne med 7 pct. i forhold til sidste år, og da nedskrivningerne er som forventet, har vi i andet kvartal opnået det bedste driftsresultat i nyere tid,« siger Janus Petersen, koncernchef i Banknordik i en kommentar til regnskabet.

Den færøske bank fik i andet kvartal et overskud på 52,3 mio. kr. efter skat mod 1,1 mio. kr. i samme periode sidste år. Netto renteindtægterne steg marginalt til 151,1 mio. kr. fra 150,3 mio. kr., mens netto gebyrindtægterne svandt til 43,0 mio. kr. fra 43,7 mio. kr. Tab og hensættelser på udlån og garantier blev halveret til 29,0 mio. kr. fra 58,1 mio. kr.

»Bankens portefølje af udlån har en god fordeling med knap 60 pct. til privatkunder og offentlige myndigheder, en bred spredning på brancher og kun få større engagementer. Denne risikoprofil afspejles i solvensbehovet på 8,7 pct., hvilket er tæt på lovens minimum på 8 pct.,« hedder det i regnskabsmeddelelsen om udlånsbogen.

Banknordiks solvens er på 14,6 pct. og dermed 5,9 pct.point over behovet.

For 2013 fastholdes forventningerne om et resultat før kursreguleringer og skat på 130-160 mio. kr. Nedskrivningerne ventes at blive på samme niveau som i 2012, svarende til 115 mio. kr.