BankNordik dropper erhvervskunder og fyrer direktør

Nordatlantiske BankNordik afvikler sine danske erhvervskundeaktiviteter og opsiger samarbejdet med direktør John Rajani.

Foto: Betina Garcia

Det er ikke lykkedes for BankNordik at sælge sine danske erhvervskundeaktiviteter.

»På baggrund af »modtagne indikative bud« gennemfører banken i stedet en afvikling af de pågældende aktiviteter, idet dette vurderes at være økonomisk set mere attraktivt end et salg,« skriver BankNordik i en pressemeddelelse.

Samtidig oplyser BankNordik-bestyrelsen, at den har valgt at afskedige bankens direktør, John Rajani.

»I forbindelse med tilpasning af koncernledelsens ansættelsesvilkår er der opstået en uenighed mellem bestyrelsen og direktør John Rajani, hvorfor bestyrelsen har valgt at opsige samarbejdet. Stillingen vil ikke blive genbesat,« oplyser bestyrelsen.

Adm. direktør Árni Ellefsen vil i første omgang overtage opgaverne relateret til de færøske og grønlandske erhvervsaktiviteter, mens kreditdirektør Rune Nørregaard indtil videre overtager opgaverne i relation til skades- og livsforsikring.

Baggrunden for selve afviklingen af de danske erhvervskundeaktiviteter skyldes, at nye, stramme lovkrav har gjort det sværere at opretholde en fornuftig forretning på erhvervsområdet i Danmark.

Det er bankens forventning, at størstedelen af de danske erhvervskundeaktiviteter vil være afviklet i løbet af i år og første halvdel af 2016, hvilket vil give mulighed for en ekstraordinær udbyttebetaling på op til 200 mio. kroner.