Bankforsker: Tilsynsfyring er en gave til direktørerne

Det giver tillid til banksystemet, at Finanstilsynet tvinger andelskasse til at fyre direktøren på grund af manglende overholdelse af hvidvaskningslovgivning. Det vurderer bankforsker Lars Krull.

Det er en glædelig nyhed, at Finanstilsynet har valgt at tvinge Andelskassen J.A.K. Slagelse til at fyre direktør Wolmer Møller, efter andelskassen har brudt hvidvaskningslovgivningen. Det mener Lars Krull, der er bankforsker og seniorrådgiver ved Aalborg Universitet.

Han siger, at det er godt, at der bliver grebet ind fra myndighedernes side, når pengeinstitutterne ikke selv kan leve op til deres ansvar.

»Det her er en gave for enhver direktør, undtagen Wolmer Møller. Folk snakker om, at bankdirektører bestemmer det hele uden at have nogen kompetencer og får for meget i løn osv. Her har vi netop begrundelsen. De skal kunne noget. Og hvis der er noget, der normalt berettiger til en høj løn, så er det, at der også er en risiko. Og her ser vi, at direktører løber en risiko,« siger Lars Krull.

Den noget opsigtsvækkende handling fra Finanstilsynets side er også med til at fastholde en vis tillid til det danske banksystem, siger bankforskeren.

»Det er en branche, hvor bestyrelserne ikke har været så gode til at rydde op. Vi ser sjældent en bankdirektør, der bliver opsagt. Det sker i hvert fald ikke lige så tit som i resten af erhvervslivet. Men her ser vi, at når direktøren ikke kan det, som han skal, så ryger han altså ud. Det giver tillid til systemet,« siger Lars Krull.

Han påpeger videre, at der er brugt rigtig mange kræfter på at få gennemført regler mod hvidvaskning over alt i den finansielle sektor, og så duer det ikke, at der er nogen, der går og putter sig og ikke lever op til reglerne.

JAK-bestyrelse: Anciennitet bør frede Wolmer

I et høringssvar fra Andelskassen J.A.K. Slagelse skriver andelskassen, at med tanke på Wolmer Møllers høje anciennitet som direktør i andelskassen, bør der skulle værre overtrædelser til, før det kommer på tale fra Finanstilsynets side at gennemtvinge en fyring af direktøren.

Således står der i Finanstilsynets anonymiserede redegørelse om sagen, at andelskassen har anført i høringssvaret, »at det forhold, at direktøren har varetaget stillingen som direktør i virksomheden i [udeladt] (anonymiseret af Finanstilsynet, red.) år, fører til, at det må forudsætte en helt ekstrem adfærd, hvis han ikke længere kan anses for egnet til at varetage stillingen.«

Men den forklaring godkender Lars Krull ikke. Tværtimod mener han, at andelskassen vender tingene på hovedet.

»Det lyder jo helt forkert i mine ører, for når man har været direktør i mange år, så burde det jo være meget enklere, og man burde være mere på toppen af summen af sine opgaver. Wolmer Møller kan ikke undskylde sig med, at han lige er startet,« siger Lars Krull.

Nordea fik bøde - Andelskassen JAK mister direktøren

Andelskassen J.A.K. Slagelse er langt fra det eneste pengeinstitut, der har problemer med at overholde hvidvaskningslovgivningen. Tidligere har selv Nordens største bank, Nordea, fået store bøder for at bryde lovgivningen.

Det svenske finanstilsyn gav storbanken en bøde på 30 mio. kr. i 2013 og endnu en bøde på 50 mio. kr. i 2014 for manglende overholdelse af reglerne.

At Nordea kunne slippe med en bøde og undgå en fyring af topchef Christian Clausen, mens Andelskassen J.A.K. Slagelse er blevet tvunget til at fyre direktør Wolmer Møller, skyldes ifølge Lars Krull, at der er en helt elementær forskel på de to situationer.

»Nordea har som alle andre pengeinstitutter, som jeg kender til, ledelsesforankret det her. Men de har fået bøder, fordi der i konkrete tilfælde ude i linjerne er sket overtrædelser. I Andelskassen J.A.K. har der ikke været en kulturel forankring af det her. Forretningsgangene har ikke været på plads,« siger Lars Krull.

Ifølge ham skal man ikke frygte, at der nu kommer en bølge af lignende sager, hvor et pengeinstituts direktør ikke har sørget for at implementere de fornødne processer og forretningsgange i forhold til at leve op til lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning.

»Det er da mit generelle indtryk, at direktører generelt er deres ansvar bevidst og varetager de opgaver, som de skal. Det er jo dét, som inspektionsrapporterne fra Finanstilsynet generelt viser,« siger Lars Krull.