Bankformand skyder bankpakke ned

Trods den nyligt lancerede pakke til landbruget, er der behov for lempeligere vilkår til erhvervet og til håndteringen af landbruget i landets mindre banker. Ikke meget opbakning fra Finanstilsynet

Foto: Morten Dueholm. Onsdag, den 20. februar 2013 "Sparekassen i Skals" skifter navn på Viborg-afdelingens facade Foto: Morten Dueholm
Læs mere
Fold sammen

Det kriseramte landbrugserhverv skal først og fremmest have bedre rammevilkår.

Derfor er den seneste bankpakke fra erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen(S) slet ikke tilstrækkelig, lyder det fra formand Claus E. Petersen fra Lokale Pengeinstitutter, der organiserer 60 mindre og mellemstore banker herhjemme.

Det gør nemlig ondt ad Pommern til på de mindre banker, når en stor del af landbruget har svært ved at svare enhver sit. For især de mindre banker har rigtig mange penge til gode i de gældsatte og kriseramte landbrug. I det hele taget er det først og fremmest tab på gårdene, som gør, at ganske mange pengeinstitutter i disse år stadig leverer underskud. Men alligevel er den seneste hjælpepakke til landbruget langt fra tilstrækkelig

»Det er glædeligt, at erhvervs og vækstministeren i mandags kunne fremlægge en form for hjælpepakke til dansk landbrug, som vi naturligvis kun kan bakke op om. Skal missionen lykkes, kræver det først og fremmest, at landmændenes rammevilkår forbedres, så indtjeningen i erhvervet styrkes, og det sikres, at dansk landbrug kan konkurrere med vores nabolande. Vi hæfter os derfor ved, at regeringen har igangsat et såkaldt ”nabotjek”, hvor rammebetingelserne i vores nabolande undersøges nærmere,« siger  Claus E. Petersen, som til daglig er direktør for landets 12. største pengeinstitut, Den Jyske Sparekasse.

Hans sparekasse ligger som det tredje svageste på en liste over de mest risikobetonede banker, som Berlingske Business bragte mandag. Også her slås han altså for tabene på landbruget.

Nu vil han have bremset Finanstilsynets hårdhændede tilgang for over banker, der har lånt penge ud til kriseramte landmænd. Man har nemlig allerede erfaringer med oprydning i de landbrugsbedrifter, hvor effektiviteten er lav og gældsætningen høj:

"Vores bitre erfaring er bare, at der på dette område ikke findes nemme løsninger. Rekonstruktioner alene gør det derfor ikke. For at give pengeinstitutterne et større incitament til at understøtte landbruget med lån og kreditter havde vi gerne set, at Finanstilsynet indtager en mere balanceret tilgang til landbruget. Tilsynets nuværende tilgang øger bestemt ikke vores lyst til at deltage i rekonstruktioner eller til at øge eksponeringerne mod landbruget."

Især ønsker bankformanden, at Finanstilsynet bruger en mindre rigid model for håndteringen af svage landbrug i bankerne

"For det første vil den meget normative tilgang til værdiansættelse af landbrugsjord og staldanlæg med fordel kunne erstattes af mere markedsbaserede vurderinger. For det andet bør Finanstilsynet fravige tankegangen om, at pengeinstitutterne taber hele underdækningen på alle deres svage landbrugslån. Erfaringen viser os med al tydelighed, at sådan går det ikke i praksis."

Desuden ønsker Claus E. Petersen og hans bagland på 60 banker, at man gør det muligt for mindre banker at låne mange penge til enkeltlandmænd ved at løsne i Finanstilsynets styringsredskab, Tilsynsdiamanten.

Ifølge Finanstilsynets konstituerede direktør Kristian Vie Madsen, ser man lige nu på, om man vil ændre forslaget til tilsynsdiamanten, så den passer lidt bedre i småbankernes favør.

Til gengæld er der ikke meget hjælp at hente omkring værdifastsættelsen af landbruget, som altså også er et af bankernes ankepunkter:

"Det er vores billede, at pengeinstitutternes erfaringer med den konkrete håndtering af disse engagementer viser, at nedskrivningerne i det store og hele passer med de faktiske realiserede tab. Der er selvfølgeligt nogle, der bliver billigere, og nogle der bliver dyrere. I forhold til nye udlån kan pengeinstitutterne derimod godt belåne jord til andre priser."

Til gengæld bliver det muligt at sløjfe de store nedskrivninger på et landbruget, hvis banken hjælper med at rekonstruere landbrug, som bebudede i mandagens hjælpepakke fra Henrik Sass Larsen, lover Kristian Vie Madsen.