Bankformand: Nationalbanken skævvrider konkurrencen

Formanden for landets lokale pengeinstitutter mener, at Nationalbanken giver storbankerne en fordel, når disse kan placere mange penge i Nationalbanken til ingen rente, mens de lokale pengeinstitutter i et vis omfang skal betale for det.

Foto: Jeppe Bjørn Vejlø.
Læs mere
Fold sammen

Mange af landets pengeinstitutter har for tiden et stort indlånsoverskud og derfor en del penge, som de skal have placeret. Det kan de gøre i Nationalbanken, men ikke alle behandles ens, og de store banker får en konkurrencefordel.

Det siger Claus E. Petersen, direktør i Den Jyske Sparekasse og formand for foreningen Lokale Pengeinstitutter, i sin tale på foreningens årsmøde, der afholdes torsdag i Aalborg.

Pengeinstitutterne har en grænse - de såkaldte foliorammer - for, hvor mange penge de kan placere til 0 pct. i rente i Nationalbanken. Når foliorammen er er udnyttet, skal pengeinstituttet betale 0,75 pct. for den del, der placeres i indskudsbeviser.

»I marts havde branchen placeret mellem 300 og 400 milliarder kr. i indskudsbeviser, hvilket på årsbasis svarer til en renteudgift på mellem 2 og 3 milliarder kr. Det er selvsagt en høj pris. Der skal derfor ikke herske tvivl om, at Nationalbankens beslutning om at udvide foliorammerne fra de tidligere 37,5 milliarder kr. til 173 milliarder kr. faldt på et tørt sted og også er medvirkende til, at vi – i hvert fald indtil videre – har kunnet holde privatkunderne fri for at betale for at have deres penge stående,« sagde Claus E. Petersen.

Han henviste dog herefter til, at foreningen Lokale Pengeinstitutters mere end 60 medlemmer tilsammen har måttet tage til takke med en rammeforhøjelse på 7 milliarder kr. ud af den samlede forhøjelse på 135 milliarder. kr.

»Det finder vi faktisk er alt for lidt set i forhold til, at medlemmerne som helhed har et indlånsoverskud på 63 milliarder kr. - og dermed et stort placeringsbehov. I modsætning hertil fik de største pengeinstitutter, der også er prisstillere i markedet, samlet set udvidet deres rammer med godt 125 milliarder kr., og dermed har de fået en markant konkurrencefordel, som særligt i den nuværende markedssituation med negative renter og store indlånsoverskud ikke er rimelig. Jeg vil derfor godt benytte lejligheden til at opfordre Nationalbanken til at genoverveje rammetildelingen,« sagde Claus E. Petersen.

Nationalbankdirektør Per Callesen skal senere på torsdagens årsmøde holde en tale, og her vil de omkring 60 fremmødte pengeinstitutdirektører og øvrige gæster nok lytte efter, om Per Callesen ser ud til at vise forståelse for de mindre pengeinstitutters ønske.