Bankfolk sætter dine penge på spil i blinde

Bankrådgivere anbefaler dig rask væk at smide penge efter uigennemskuelige, urentable og ofte særdeles risikable investeringer - uden selv at vide nok om dem.

Foto: Jens Nørgaard Larsen.
Læs mere
Fold sammen
I en stor rundspørge blandt 1200 bankrådgivere indrømmer næsten hver tredje - 29 procent - at de har ydet rådgivning om et investeringsprodukt, som de "ikke selv har forstået tilstrækkeligt". Og næsten hver anden siger, at de er usikre på, om de generelt ved nok om bankernes komplicerede investeringsprodukter, til at de kan arbejde med dem. Det skrev Politiken lørdag.

Næstformanden for de bankansatte i Finansforbundet, der står bag undersøgelsen, er foruroliget:

- Det er et overraskende stort antal, og det er ikke i orden. Det er vores opfattelse generelt set, at rådgivningskvaliteten er høj, men det her viser, at vi har et alvorligt problem, siger Michael Budolfsen til Politiken.

Undersøgelsen handler om de såkaldte 'strukturerede produkter', hvis udbredelse er eksploderet på få år. Hvis man sætter sine penge i et struktureret produkt, får man ikke, som ved normale obligationer, et renteafkast. Derimod er kundens afkast typisk bestemt af kursen på en specifik udenlandsk valuta, et bestemt aktieindeks eller prisen på en udvalgt råvare.

Falder eksempelvis den pågældende valutakurs, bliver afkastet tilsvarende mindre. Produkterne er dermed væsentligt mere risikable end almindelige obligationer.Nationalbanken vurderede i 2007, at danskerne samlet havde sat 55 milliarder kroner i bankernes strukturerede produkter.

RB-Børsen