Bankernes udlån falder mærkbart

Nationalbankens udlånsstatistik for oktober viser en fortsættelse af den efterhånden langvarige tendens med faldende udlån hos bankers udlån til private.

Læs mere
Fold sammen

Måneden bød også på et større fald i udlån til erhverv, mens realkreditinstitutterne oplevede stigende udlån.

Bankers udlån til husholdninger faldt i oktober til 515,6 mia. kr., og det er dermed faldet i 16 måneder i træk fra et niveau på 548,6 i juni 2012 - svarende til et fald i perioden på 6 pct.

»I løbet af det seneste år er bankernes udlån til husholdninger faldet med 4 pct. som følge af nedgang i billån, kassekreditter og andre forbrugslån,« skriver Nationalbanken i sin udlånsstatistik.

Mens bankudlånet er faldet, er realkreditinstitutternes udlån til private steget, og deres mellemværende udgør per oktober 1830 mia. kr. mod 1806 mia. kr. på samme tidspunkt sidste år.

»Det faldende bankudlån opvejes af et støt stigende realkreditudlån. Således har det samlede udlån fra banker og realkreditinstitutter på knap 2350 mia. kr. været nogenlunde konstant over de seneste 12 måneder.«

Boligudlån udgør nu 56 pct. af danskernes banklån og hele 90 pct. af danskernes samlede gæld til banker og realkreditinstitutter, og det er en stigning på 5 procentpoint siden 2008.

Også pengeinstitutters lån til erhvervsvirksomheder faldt i oktober - til 372 mia. kr., hvilket er 11 mia. kr. mindre end måneden før og 8 pct. lavere en på samme tidspunkt året før.