Bankernes skraldespand går efter Capinordics eks-ledelse

Capinordic Banks tidligere ledelse kan roligt begynde at forberede sig på en straffesag.

Foto: Nikolai Linares

Det er Finansiel Stabilitet, der via datterselskabet Finansieringsselskabet af 11/2 2010, går efter at rejse krav og sager mod den tidligere ledelse.

Det er advokat Carsten Fode fra advokatfirmaet Kromann Reumert, som på vegne af statens skraldespandsselskab for krakkede banker, Finansiel Stabilitet, har gennemført en undersøgelse af forholdene omkring Capinordic Bank.

- På baggrund af den gennemførte undersøgelse finder vi, at der foreligger ansvarspådragende handlinger fra den tidligere ledelse. I den forbindelse ønsker bestyrelsen at drage fordel af advokat Carsten Fodes indsigt i forholdene, og vi har derfor bedt ham om snarest at rejse krav og forfølge sagerne ved domstolene. Vi har endvidere bedt advokaten om snarest at iværksætte de videre juridiske skridt ved relevante myndigheder, således at de nærmere kan undersøge, om et strafferetligt ansvar kan gøres gældende, skriver Finansieringsselskabet af 11/2 2010 i en meddelelse.

RB-Børsen