Bankernes nedskrivninger stryger ned

Bankernes tidligere blødende sår - nedskrivninger på dårlige udlån - heler mere og mere op, og bankerne står generelt meget stærkere end før finanskrisen.

Foto: Henning Bagger. Selvom landbrugets krise trækker spor i bankernes regnskaber, falder nedskrivningerne generelt, og sektoren står stærkere end før finanskrisen.
Læs mere
Fold sammen

Hovedparten af de danske banker er kommet sig over krisen og står stærkere end nogensinde. Faktisk falder nedskrivningerne i 45 ud af de 69 banker, som har fremlagt deres resultater for 2014.

Det viser en regnskabsgennemgang lavet af foreningen af Lokale Pengeinstitutter. Her mærker direktør Jan Kondrup tydeligt de mildere vinde, som blæser over småbankerne.

»Det positive er, at nedskrivningerne er på vej ned, hvilket er et varsel om, at vi er på vej mod bedre tider. I vores kreds er der et fald i nedskrivninger på udlån på godt og vel 40 pct.,« siger han om sine 65 medlemmer, der tilsammen har en markedsandel på 25 pct. af privatkunder samt små og mellemstore virksomheder.

Siden 2007 er antallet af pengeinstitutter næsten halveret, så der i dag er 82. Og de er væsentligt stærkere end de 151 som gik ind i krisen, vurderer Jesper Rangvid, professor i finansiering ved Copenhagen Business School (CBS). Dermed er de også godt rustet til det økonomiske opsving, som begynder at vise sig.

»Helt overordnet kan man se langsom fremgang blandt de fleste pengeinstitutter. Der er stille og rolig stigning i egenkapitalforrentningen, der er stabilt men roligt fald i nedskrivningerne, resultatet i kroner og ører stiger, kapitaliseringen er fornuftig og der er indlånsoverskud. Alt i alt en bedre polstret og sundere sektor økonomisk set,« siger han.

På den negative side, er der imidlertid en hård konkurrence om de gode bankkunder og svære tider i landbruget, som sætter sit præg på mange bankers regnskaber.

Det gælder eksempelvis landbrugsbankerne Skjern Bank og Lollands Bank, som begge bogfører store underskud i 2014. De to institutter er da også blandt dem, som trodser den generelle tendens og må præsentere stigende nedskrivningsprocenter.

Af regnskabsgennemgangen kan man også læse, at det er Østjydsk Bank i Mariager, som døjer med den højeste nedskrivningsprocent af de banker, som har offentliggjort 2014-regnskaber.

Den stiger til hele 7,2 fra 4,7 i 2014. Det er da også alment kendt, at Mariager-banken har store problemer at slås med, og flere gange de senere år, har solvensen været presset så langt ned, at man har måttet indsende overlevelsesplaner til Finanstilsynet.

Dette skete senest i december sidste år, hvor banken nedskrev 30 millioner kroner på landbrug og ved samme lejlighed meddelte, at man havde opgivet at finde en køber til den samlede forretning. I år søger banken en kapitalforhøjelse, som skal give luft og bringe banken ud af Finanstilsynets søgelys.

Østjydsk Bank er da også blandt de 13, som kommer ud af 2014 med minus på bundlinjen, og bankens egenkapital svinder med 65,3 procent i 2014. Det er mest blandt alle banker.

Også Vestjysk Bank har sit at slås med, og måtte i 2014 se egenkapitalen svinde med 21,5 procent i 2014 - dog en forbedring fra 2013, hvor den blev barberet ned med 44,3 procent.

Vestjysk Bank har en nedskrivningsprocent på 3,6, hvilket er en forbedring fra 4,6 i 2013, men nedskrivningshistorien er lang og udmagrende for Lemvig-banken.

Ligesom det er tilfældet i mange andre pengeinstitutter, er det især landbruget, der har trukket spor i Vestjysk Bank på grund af meget store udlån til den kriseramte sektor.

Ligesom Østjydsk Bank har Vestjysk Bank tidligere måttet indsende en genoprettelsesplan til Finanstilsynet. I dag ejer staten 81,5 procent af banken. Dermed er den til salg, for staten har intet ønske om at drive bank på permanent basis, lyder den klare melding fra Finansministeriet. Men endnu har ingen givet håndslag på at overtage Vestjysk Bank.

Efter nogle hårde år, forventer bankdirektør Jan Ulsø Madsen imidlertid plus i 2015, og han sætter sin lid til bankens solide kundebase.

»Vi har heldigvis meget loyale og tilfredse kunder. Vi har haft undersøgelser, der viste, at vores privatkunder er de mest tilfredse på nogle særlige parametre. Det giver os en tro på  at kunderne holder ved og er loyale mod os. og at vi har en bank på længere sigt,« siger Jan Ulsø Madsen.

I Østjydsk Bank glæder man sig over den luft. frasalget af to filialer har givet, og håber med kapitalforhøjelsen på bedre tider i 2015.

»Vi arbejder med vores kreditter og er fortsat i gang med at rydde op i banken, men med det løft, vi har fået i solvensen med frasalget af de to afdelinger, mener vi bestemt, at der er en fremtid for Østjysk Bank,« siger bankdirektør Max Hovedskov.