Bankernes image på niveau med tobaksindustrien

Finanskrisen har fået bankernes image til at skrante i sådan en grad, at omtalen af bankerne i medierne nu er ligeså negativ som tobaks- og atomkraftindustrien, viser nye rapport, der kommer i dag.

Foto: Thomas Lekfeldt

Fire år efter finanskrisens start står bankerne tilbage med et image på linje med tobaks- og atomkraftindustrien. Det viser ny rapport kaldet "Trust Meltdown IV", skriver Jyllands-Posten.

Rapporten kommer senere i dag i Davos i forbindelse med årsmødet i World Economic Forum og er den fjerde af sin art. "Trust Meltdown IV" er baseret på 3.340 artikler og tv-nyhedsudsendelser i flere end 100 forskellige internationale medier, som er foretager af Media Tenor Internationale.

Siden finanskrisens udbrud i 2008 har Media Tenor Internationale fulgt mediedækningen af en række industrier, herunder bankindustrien, hvis omtale i medierne nu er lige så negativ som tobaks- og atomkraftindustrien.

"Bankerne må indse, at medierne og mediernes publikum i dag betragter bankerne med den samme tvivl og negativitet, der tidligere kun blev set i forbindelse med dækningen af tobaksindustrien og kræft samt frygten for radioaktivitet i forbindelse med udslip fra atomkraftværker," siger Roland Schatz, der er adm. direktør for Media Tenor International og medforfatter af rapporten.

Selvom bankerne alle dage har været image-følsomme, så er det ikke i samme grad, som det viser sig i dag, skriver Jyllands-Posten. Roland Schatz peger på, at bankerne modsat tobaksindustrien, som forventer at blive omtalt negativt i medierne, tror at de lettere kan reparere deres image - og uden nødvendigvis at ændre på, hvordan de driver deres virksomhed.

"I det store hele står bankerne i 2013 over for de samme image-mæssige udfordringer som i de foregående år. Forskellen er, at regeringerne har mistet tålmodigheden med bankernes egne bestræbelser på at rydde op efter krisen, og resultatet er bl.a. en bankunion i EU," siger han.