Bankernes erhvervsudlån stabiliseret

Bankernes udlån til erhverv har i de seneste tre måneder ligget stabilt på et uændret niveau efter et halvt år med fald.

Læs mere
Fold sammen
Det fremgår af Nationalbankens balance- og strømstatistik for MFI-sektoren.

Det sæsonkorrigerede udlån udgjorde omkring 550 mia. kr. i maj, juni og juli, mens det var knap 600 mia. kr., da det var på det højeste niveau i november 2008. Det nuværende niveau for udlånet er 5 pct. lavere end for et år siden.

Bankernes udlån til private er fortsat svagt nedadgående og var i juli ca. 27 mia.kr. under det hidtil højeste niveau i oktober 2008. Den årlige vækstrate for udlån til private var i juli -2,5 pct.

Realkreditinstitutternes udlån til både erhverv og private fortsætter med at stige. Udlånet til erhverv er steget med 58 mia. kr. i det seneste år, mens udlånet til private er steget med 78 mia. kr. Årsvæksten for realkreditinstitutternes udlån er dermed 13 pct. for udlånet til erhverv og 5 pct. for private.

RB-Børsen