Bankernes duks sætter ny regnskabsrekord

Bundsolide Ringkjøbing Landbobank overgår endnu engang sig selv med en voldsom fremgang i resultatet for 2014. Krisen i landbruget kan dog spores i regnskabet.

Foto: Henning Bagger

Danmarks mest vestlige bank, Ringkjøbing Landbobank, bliver ved med at lave regnskabsresultater, som andre banker i Danmark - og resten af verden - kun drømmer om.

2014 endte for banken med en fremgang i resultatet før skat på 24 procent til i alt 587 millioner kroner. Og ikke mindst forrenter det egenkapitalen med 21 procent, hvilket er svimlende for resten af banksektoren, der generelt stræber efter at opnå cirka det halve.

Der er tale om det bedste regnskabsresultat i bankens historie, og en af de store motorer er gebyrer, provisioner og valutaindtjening. De indbragte 15 procent mere end året før og bidrog med 243 millioner kroner til indtjeningen i 2014.

»Stigningen skyldes større aktivitet og mængder inden for formueforvaltning og pensionsområdet samt større handelsaktivitet. Indtjeningen i 2. halvår 2014 har endvidere været positivt påvirket af stor konverteringsaktivitet vedrørende kapitalpensioner og realkreditlån,« anfører banken selv i sit regnskab.

Til gengæld er indtjeningen fra garantiprovisioner faldet i forhold til året før, fordi banken har konverteret garantier til udlån i bankens balance. I alt er bankens udlån steget med stigning i udlån på 12 procent, mens indlån er vokset med 9 procent.

Krisen i landbruget går ikke sporløst hen over Ringkjøbing Landbobank. Det fremgår af regnskabet, at banken har forøget de nedskrivninger, der foretages på hele grupper af kunder - altså også landmænd. De gruppevise nedskrivninger er fordoblet fra året før til 226 millioner kroner, og det skyldes primært landbrug med dyrebrug.

»De øgede gruppevise nedskrivninger kan primært relateres til eksponeringer mod den animalske produktion inden for bankens landbrugsportefølje. Forhold som de russiske importrestriktioner vedrørende svinekød og mejeriprodukter som følge af Ukraine-krisen samt den faldende efterspørgsel i Kina efter mælkepulver har i løbet af 2014 på globalt plan skabt en ubalance mellem udbud og efterspørgsel, og dermed påvirket afregningspriser på både svinekød og mælk. Dette har medført, at bytteforholdet for de pågældende landbrugsprodukter i dag er ude af takt,« skriver bankens ledelse i regnskabet.

Samlet set udgør lån til landbrug med animalske produktion 4,2 procent af bankens samlede udlån og garantier, og samlet har banken nedskrevet 386 millioner kroner på landbrugskunder med animalsk produktion - enten individuelt eller som gruppevis nedskrivning.

Den samlede nedskrivningsprocent udgør 34 procent på området, men banken vurderer, at dens landbrugskunder er mindre gældsatte end gennemsnittet i landbruget, og Ringkjøbing Landbobank føler sig  »komfortabel med det nuværende nedskrivningsniveau.«

For banken som helhed udgør nedskrivninger og hensættelser 5 procent af de samlede udlån og garantier svarende til 931 millioner kroner.

Ringkjøbing Landbobanks strategi er at koncentrere sig om klart definerede kundegrupper og forretningsområder, som ud over den almindelige bankdrift især er velhavende kunder (private banking), finansiering af vindmøller og betjening af læger og tandlæger. Banken satser på at vokse organisk via alle områderne og oplyser, at tilgangen af kunder har været rekordhøj i 2014 - blandt andet fordi banken med egne ord har »investeret i at fastholde og yderligere udbrede kendskabet til banken på nationalt plan, ligesom der også er blevet gennemført forskellige opsøgende aktiviteter i afdelingsnettet i Midt- og Vestjylland.

Samlet er bankens balance vokset fra 19,6 til 21,2 milliarder kroner i 2014.

»Banken har desuden fortsat fokuseringen på Private Banking segmentet. Banken åbnede således den 1. april 2014 en ny Private Banking afdeling i Aarhus, og

denne afdeling er kommet godt fra start. Banken har endvidere udvidet medarbejderstaben i Private Banking afdelingen i Holte med ansættelse af en ny regionsdirektør pr. 1. december 2014 for yderligere at fokusere på dette segment,« skriver banken i sit regnskab.

Set med aktionærernes briller udmønter regnskabsresultatet sig i, at banken foreslår et ordinært udbytte på 26 kroner per aktie mod de tidligere 15 kroner. Desuden foreslås det at annullere 110.000 stk. opkøbte aktier samt sætte gang i et nyt opkøbsprogram på op til 145 millioner kroner.