Bankerne overholder regler om prisoplysninger

Reglerne om, at bankerne skal oplyse kunderne om priser, bliver overholdt. Det konkluderer Finanstilsynet efter ny undersøgelse.

Bankerne overholder generelt reglerne om, at de skal oplyse kunderne om priser på gebyrer o.lign. Det konkluderer Finanstilsynet på baggrund af en undersøgelse i branchen.

Tilsynet har undersøgt de prisoplysninger, som fremgår af de enkelte pengeinstitutters hjemmeside og har foretaget en inspektion ude i en - ikke på forhånd oplyst - filial i hvert af de undersøgte pengeinstitutter. Undersøgelsen viste, at bankerne har taget oplysningspligten til sig, men alligevel var der enkelte fejl, som Finanstilsynet måtte påpege over for bankerne.

Pengeinstitutterne skal oplyse om størrelsen på samtlige egne gebyrer, men i nogle tilfælde oplyste pengeinstitutterne kun prisen for en given ydelse som et minimumsgebyr. Flere filialer manglede også opdatering af valutakurser, og endelig levede prisinformationen i filialerne i enkelte tilfælde ikke levede op til prisoplysningsbekendtgørelsens krav om, at oplysningerne skal gives på en tydelig måde og være frit tilgængelig for kunderne.

Alle de undersøgte pengeinstitutter har rettet fejlene, oplyser Finanstilsynet.

/ritzau/