Bankerne har set det grønne lys

En række danske banker og investeringsforeringer vil i de kommende måneder lancere særlige klimavenlige investeringstilbud. Finanskrisen har vist, at det kan betale sig at investere grønt, mener bankerne.

Foto: Scanpix.
Læs mere
Fold sammen
Danskernes pensionsopsparinger og den smule friværdi, der måtte være tilbage, skal fremover vokse i takt med, at markedet for vedvarende energi og klimateknologi bliver større og større. Det mener en række danske banker, der enten har præsenteret eller i løbet af ganske få måneder vil præsentere garanterede grønne investeringsprodukter. Produkter der bliver præsenteret, dels fordi bankerne oplever stor efterspørgsel hos kunderne, og dels fordi bankerne nu mener, at investeringer i greentech-virksomheder og i selskaber med særlig klimavenlige profiler har vist deres værd efter finanskrisens rasen.

»Vi har fulgt greentech-virksomhederne og klimaområdet i nok omkring fem år nu og kan tydeligt se et skifte. I forhold til tidligere har klimasektoren forandret sig meget, og selskaberne bag er modnet mere. Derfor er vi også ved at skifte fokus fra primært at have koncentreret os om produkter med kapitalgaranti, da disse med fordel kan benyttes, når der investeres i mindre og mere ukendte sektorer – til i dag at kigge bredere på klimaområdet,« siger Lars Skovgaard Andersen, senior investeringsrådgiver i Danske Bank.

Slut med børnesygdomme
Også skandinaviens største Bank, Nordea, er på vej med grønne investeringsprodukter til kunderne:

»Vi arbejder netop nu på at udforme en fond, som vi håber at kunne tilbyde vores kunder i løbet af efteråret. Det overordnede tema bliver miljø og klima, og vi vil både se på virksomheder, der lever af at udvikle vedvarende energi, ligesom vi vil se på virksomheder, der er aktive inden for tilpasnings- og miljøområdet,« siger Thøger Svendsen, investeringschef i Nordea Invest.

Han oplyser, at det dels er efterspørgslen fra kunderne på grønne produkter, der har fået banken til at se på området. Men at det også skyldes, at de grønne virksomheder nu er over de første børnesygdomme:

»Der er med klimadagsordenen kommet en helt anden efterspørgsel på de ydelser, som greentech-virksomheder kan levere, og samtidig begynder der nu at danne sig et billede af, hvilke selskaber der vil overleve og være værdiskabende. Derfor mener vi, at tiden nu er moden til en grøn investeringsfond. Men vi understreger over for kunderne, at de grønne investeringer kun skal være en del af en bredere portefølje. Det må ikke blive det primære,« siger Thøger Svendsen.

Klimavenlige investeringer
For andre banker er det dog ikke nyt at tænke grønt. Den schweiziske bank Sarasin, der for lidt over et halvt år siden åbnede i Danmark, har længe levet af at håndtere bæredygtige investeringer. Banken forvalter investeringer for institutionelle og private investorer for 45 mia. kr. i bæredygtige virksomheder.

Banken lancerer nu som de første på markedet et investeringsprodukt, der udelukkende investere i bæredygtige ejendomsselskaber:

»Finanskrisen har vist, at bygninger, der er energieffektive og bæredygtige, også er mere attraktive for såvel ejere som lejere. Energibesparelserne går direkte til lejerne, og fordi bygningerne både minimere lejernes udgifter, samtidig med at arbejdsmiljøet bliver mere behageligt, er det også lettere for ejerne at leje bygningerne ud. Derfor ser vi et stort marked i at tilbyde en fond til vores investorer, der udelukkende har fokus på bæredygtige ejendomsselskaber,« siger Jakes Ferguson, fond-manager ved Bank Sarasin i London.

Bank Sarasin mener, at tiden har vist, at det kan betale sig at tænke bæredygtigt:

»Man kan jo bare se på bilselskaberne. De amerikanske bilselskaber, der har forsømt al udvikling inden for det bæredygtige de seneste ti år, er nu på konkursens rand. Mens et selskab som Toyota, der har haft et helt andet fokus på det bæredygtige og på innovation, er sluppet langt bedre gennem krisen. Det er samme tankegang, vi nu overfører til ejendomsmarkedet,« siger Thomas Huusom, direktør i den danske afdeling af Bank Sarasin.

Populært klimaprodukt
Også den danske investeringsforening Egnsinvest har gjort sig de første erfaringer med grønne investeringsfonde. Egnsinvest lancerede i foråret en fond kaldet Klima- og miljø. Interessen for fonden har indtil nu været stor:

»Til trods for at det er en aktieafdeling, og folk grundet finanskrisen har været forsigtige med at købe aktier, har 1.450 investorer valgt at være med fra starten, hvilket vi er godt tilfredse med. Der er stor politisk opbakning i både USA, EU og Kina til at gøre noget ved klimaproblemerne, så området er præget af nogle ambitiøse målsætninger, som vil udløse enorme investeringer i de næste mange år. Dertil kommer, at finanskrisen har gjort, at selskaberne i porteføljen, til trods for de gode vækstudsigter, handles til nogle yderst attraktive priser,« siger direktør Thorkild Steen Sørensen, Egnsinvest.

Hos Danske Bank understreger man dog, at grønne investeringer ikke kun bør være det samme som at sætte alle sine sparepenge i selskaber, der producerer vedvarende energi:

»Man skal passe på med, at ens gode samvittighed og intentioner ikke løber af med en. Det er prisværdigt, hvis investeringer kan gavne klimaet. Men der skulle jo også gerne være et afkast i det. Vi tror på, at der er fornuftige afkast at hente. Men vi opfordrer kunderne til at tænke bredt og ikke kun i solceller eller vindmøller,« siger Lars Skovgaard Andersen.