Banker slås om bruden i nordjysk trekantsdrama

Nørresundby Bank ville egentlig helst fortsætte som selvstændigt pengeinstitut, men med et »uinviteret« overtagelsestilbud forsøger Spar Nord at overtale aktionærerne til at sælge. Imens tæller Nordjyske Bank på knapper for at se, om man kan overbyde regionalbanken.

Foto: Henning Bagger
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Det var som taget ud af en film. Bilruden var smadret, og computertasken var væk.

I den lå et referat, der afslørede de stadig superhemmelige drøftelser om at fusionere Nørresundby Bank med Nordjyske Bank.

De konspirationsteoretisk anlagte mente, at det måtte være et bestilt tyveri, som skulle afsløre forhandlingerne, andre af de indviede hældte til, at tyven nok var gået efter computeren, og at papirerne forlængst var smidt i fjorden. Nu to måneder senere tyder alt på det sidste; i hvert fald er ingen af tingene dukket op. Men for to børsnoterede banker er det ikke godt nok.

Ledelserne rådførte sig med Fondsbørsen, som for en sikkerheds skyld kontaktede Finanstilsynet. Konklusionen blev, at tyveriet var at sidestille med en delvis offentliggørelse. Altså måtte de to banker løfte sløret for deres bryllupsplaner, om end de stadig var ret nye. Referatet var fra det blot andet møde om det mulige giftermål. Fusionsbankens navn, ledelsens sammensætning og hovedsædets lancering var dog hurtigt faldet på plads gennem en hurtig og gnidningsfri forhandling. Bytteforholdet mellem aktierne udestod stadig. 10. oktober gik den enslydende meddelelse ud via Fondsbørsen.

Bankerne beskrev ønsket om at skabe en stærk, nordjysk lokalbank og behovet for at arbejde sammen som en større enhed, der kan leve op til de skærpede krav fra myndigheder og kunder.

Men der var også noget andet.

Fredelig sameksistens

I 22 år har Aalborg-banken Spar Nord været storaktionær i Nørresundby Bank med en ejerandel på 50,2 procent af stemmerne, og forholdet på tværs af Limfjorden har været godt. Endog rigtig godt, selv om følelserne sjældent sidder uden på tøjet i den del af landet.

Det to banker har levet fint side om side med en uskreven gentleman-aftale om, at Nørresundby Bank skulle have lov til at beholde sin selvstændighed på trods af Spar Nords aktiemajoritet. Ikke uvæsentligt i den forbindelse er den stemmeretsbegrænsning, som betyder, at Spar Nord på trods af sin aktiemajoritet kun har 11 stemmer på generalforsamlingen. En overtagelse kræver derfor en vis velvilje fra aktionærerne til både at sælge deres aktier og gå med til en ophævelse af denne særregel. Alt i alt betyder det, at Nørresundby Bank har levet både godt og i fred i mange mange år.

3. september meddelte Spar Nord så, at man havde været på indkøb og øget sin ejerandel i Nørresundby Bank med næsten fem procent, Dermed nåede banken op på den nuværende ejerandel på 54,9 procent.

Det udløste panderynker på den anden side af fjorden, at Spar Nord rørte på sig. Nørresundby Bank begyndte at føle sig som en mus, mens Spar Nord var katten, der sad og slikkede sig om munden.

Storebroderen fra Aalborg har aldrig lagt skjul på, at man betragter Nørresundby Bank som en lækkerbidsken på grund af bankens stærke regnskaber og tilfredse, loyale kunder. Et par gange de senere år er der lagt følere ud, men beskeden har været klar: Nørresundby står fast på sin selvstændighed og på det stærke fokus mod Vendsyssel. Ganske vist ligger seks af bankens 13 filialer syd for Limfjorden, men selvforståelsen er rettet mod nord, og man føler ingen samhørighed med Spar Nord.

Med hovedsæde i Aalborg, sponsoratet af byens fodboldklub og 15 filialer i Vendsyssel signalerer Spar Nord ellers tydeligt, at man vil Nordjylland, men spørger man inkarnerede vendelboer er Spar Nord både for stor og for landsdækkende. Den er næsten syv gange så stor som Nørresundby Bank målt på udlån, og den har 56 filialer uden for Vendsyssel.

Det nordenfjordske kerneland

Spar Nords interesse for Nørresundby Bank handler da også om muligheden for netop at øge kundegrundlaget i det nordenfjordske kerneland, og fusionsmeddelelsen fra de to lokalbanker blev set som den åbning, man havde ventet på. Endelig var Nørresundby klar til at blive en del af noget større. Allerede dagen efter bankernes fælles selskabsmeddelelse hyrede Spar Nord Carnegie og Kromann Reumert som henholdsvis finansiel og juridisk rådgiver og gjorde klar til at afgive bud på Nørresundby.

Sideløbende arbejdede Nørresundby og Nordjyske på at få Spar Nords velsignelse til fusionen. Due dilligence-processen var begyndt, og parterne havde taget de første kig i hinandens kreditbøger.

Den kom ikke, velsignelsen. Og 5. november meddelte Nordjyske Bank, at fusionen var sat i bero på grund af det stadigt uafklarede forhold til Nørresundby Banks hovedaktionær.

Fem dage senere kom i stedet en klar melding fra Spar Nord i form af et købstilbud på de resterende 45,1 procent af aktierne i Nørresundby Bank.

Trekantsdramaet var en realitet.

Se grafik over Kampen over Limfjorden

Et godt tilbud

Spar Nord tilbyder aktionærerne i Nørresundby Bank, at de kan bytte en aktie til to Spar Nord-aktier samt 309 kroner i kontant betaling. Det svarer til en præmie på 63 procent i forhold til lukkekursen 9. oktober – det vil sige, inden det kom frem, at banken ville fusionere med Nordjyske.

På markedet bliver det betragtet som et godt tilbud. De seneste 12 måneder er Nørre-sundby Bank-aktien steget med mere end 90 procent. Med en enkelt underskrift kan der smækkes 63 procent oveni det. Men som med mange lokalbanker handler det om mere end økonomi for rigtigt mange aktionærer. De har ikke købt for at tjene penge, men på baggrund af lokalpatriotisme. Det er man meget bevidst om i Spar Nord. I hvert fald fremgår det af det fulde tilbudsdokument, som blev udsendt onsdag i sidste uge, at Nørresundby Bank får lov til at leve videre som hidtil i minimum tre år efter en eventuel overtagelse af Spar Nord. Der er ikke tale om et fjendtligt overtagelsetilbud, fastholder banken, og bruger i stedet udtrykket »uinviteret«.

På trods af det uønskede tilbud er forholdet stadig fint mellem de to bankers ledelser. Måske er tonen blevet en anelse mere professionel den seneste måned tid, men hvis der er nogen, der er sure, holder de det for sig selv.

I Spar Nord undrer man sig måske nok over Nørresundbys modvillighed. Banken synes selv, at den har givet et virkelig godt tilbud, og endda med det usædvanlige løfte om ikke at røre banken i tre år. Andre hæfter sig ved, at de tre år er en stakket frist, og at det alligevel er til Spar Nords egen fordel at vente med at implementere Nørresundby Bank, indtil man er færdig med at skifte bankcentral i 2016. Ved en øjeblikkelig integration af Nørresundby Bank ville man først skulle flytte banken fra Bankdata og over på SDC, og så videre over på BEC sammen med Spar Nord. Den slags er både dyrt og besværligt.

Og efter de tre år stiller Spar Nord ingen garantier for navn, ledelse og struktur-ændringer i Nørresundby. Man regner med at kunne hente omkostningsbesparelser på fire-fem procent til den tid, svarende til cirka 70 stillinger. Hvad der skal ske med filial-nettet er ikke konkretiseret, men i flere byer ligger der på nuværende tidspunkt både en Spar Nord-filial og en afdeling af Nørresundby Bank.

Til sammenligning er der stort set intet overlap mellem filialplaceringerne i Nørre-sundby Bank og Nordjyske Bank, og fusions-parterne forventede at skulle reducere medarbejderstaben med omkring 50 stillinger i den sammensmeltede enhed, som ville få navnet Nordbank.

Fusionen ser imidlertid ikke ud til at blive en realitet; i hvert fald ikke på den måde som den oprindelig var tænkt. At Nørresundby Bank og Nordjyske Bank får hinanden til sidst er stadig ikke udelukket, men i så fald bliver det ikke gennem det giftermål, som de oprindeligt havde tænkt sig.

I Frederikshavn, hvor Nordjyske Bank har sit hovedsæde, regner de nemlig på, om det kan lade sig gøre at overbyde Spar Nord. Hvis det lykkes, bliver Nørresundby ikke fusioneret, men solgt til Nordjyske Bank. Godt nok er det Nørresundbys foretrukne partner, men på andre vilkår end den kærligheds-affære, som fusionen nærmest bliver beskrevet som. For Nordjyske Bank vil det være en ordentlig mundfuld at spise en bank, som målt på egenkapital er 84 millioner kroner større end den selv.

Uanset hvad ligger det i kortene, at Nørre-sundby Bank vil miste netop den selvstændighed, som har været så vigtig for både kunder, ledelse og repræsentantskab. Trist, mener flere centrale personer.

Brev til aktionærerne

I weekenden burde alle Nørresundby Banks 23.000 aktionærer have fået post fra Spar Nord. Konvolutten indeholder et brev fra ledelsen, hvori den fortæller, hvad den vil stille op med banken, hvis den får lov til at købe den, et brev fra ledelsen i Nørresundby med dens anbefaling, en glittet brochure fra Spar Nord samt det vigtigste – bankens købstilbud på Nørresundby-aktierne og en fuldmagt, som vil lade Spar Nord ophæve stemmeretsbegrænsningen.

Principielt set kan aktionærerne give fuldmagt, men vælge at beholde deres aktier, eller sælge aktierne, men give fuldmagt til vedtægtsændringen.

Spar Nord har brug for, at de gør begge dele, hvis den skal kunne overtage banken. Den skal bruge 90 procent af aktiekapitalen og to tredjedele af både de stemmer og den aktiekapital, der er til stede på generalforsamlingen.

Ingen tør gætte på, hvordan det ender. Deadline er 15. januar, men det kan godt trække i langdrag. Kommer der et bud på banken fra en anden kant inden da, kan de aktionærer, som i første omgang har sagt ja tak til Spar Nords tilbud, trække deres accept tilbage og i stedet gøre brug af det andet bud.

I Nordjyske Bank regner de på sagen. Jyske Bank, som er på samme datacentral som Nørresundby Bank, er også blevet nævnt som en mulig interesseret, men der er radiotavshed fra hovedkvarteret i Silkeborg. I Sydbank, som faktisk også er på Bankdata, melder bankdirektør Karen Frøsig hus forbi.

Sidste gang, Nørresundby Bank holdt generalforsamling, var 11. marts 2014 i Aalborg Kultur- og Kongresscenter. Det var et tilløbsstykke med 2.800 deltagere og video-streaming fra hovedsalen, fordi der ikke var plads til alle. Traktementet var gule ærter med øl og snaps, som bankens traditioner foreskriver, samt en cognac til kaffen.

15. januar 2015 er der ekstraordinær generalforsamling. Den bliver indkaldt af Nørre-sundby, men på opfordring af Spar Nord. Traktementet er endnu ikke fastlagt.