Banker slås for fradrag i selskabstømmersager

Landsskatteretten behandler i øjeblikket en stribe klager fra banker over, at Skat siger nej til fradrag for udbetalte erstatninger. Ifølge skatteekspert Christen Amby er der tale om en halv milliard kr.

Ifølge retschef i Skat, Lisbeth Rasmussen, behandler Landsskatteretten i øjeblikket flere sager, hvor banker har klaget over, at de ikke må trække erstatninger fra selskabstømmersager fra. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Lüthcke
De danske banker har kastet sig ind i kampen for at få lov til at trække de erstatninger fra i skat, som de i sin tid blev dømt til at betale i en række gamle selskabstømmersager.

I modsætning til revisorer og advokater har bankerne ingen professionelle ansvarsforsikringer, men må betale hele gildet selv.

Ifølge retschef i Skat, Lisbeth Rasmussen, behandler skattevæsnets øverste ankeinstans, Landsskatteretten, i øjeblikket flere sager, hvor banker har klaget over, at de ikke må trække tømmer-erstatninger fra på deres selvangivelse.

Landsskatteretten har allerede sagt nej til fradraget i sager anlagt ved Landsskatteretten af advokater og revisorer. Men først nu er bankerne på vej op gennem systemet.

For længe om det
Skatterevisor Christen Amby frygter, at skattevæsnet har været for længe om at tage fat i bankernes fradrag, og at en del af sagerne dermed er nået at falde for forældelsesfristen på tre år. Han vurderer, at bankerne har trukket udbetalte erstatninger i selskabstømmersagerne for mindst en halv milliard kr. fra i skat.

Christen Amby stillede som folketingsmedlem valgt for SF allerede i 1999 spørgsmål til daværende skatteminister Ole Stavad om, hvordan Skatteministeriet sikrede, at pengeinstitutterne ikke trak hensættelser til erstatningskrav i selskabstømmersager fra i skat.

»På grund af uklare regnskabsregler er de pågældende hensættelser ofte ikke vist direkte i pengeinstituttets regnskab,« skrev han dengang.

Ole Stavad svarede, at problemstillingen med bankernes hensættelser til erstatningssager i forbindelse med selskabstømninger skulle være et særligt tema for ligningen i 1998 for banker og sparekasser.

I dag undrer Christen Amby sig over, at bank-sagerne ikke er nået længere op i systemet, end de er.

»Sagerne vedrørende bankerne er meget komplicerede,« forklarer Lisbeth Rasmussen. »Nogle sager er blevet forældede, men det er ikke det generelle billede,« siger hun.

Beskeden størrelse
Jyske Bank hører til de banker, som har sager kørende i Landsskatteretten:

»Vi har sager, men de er af beskeden størrelse. Skatteværdien udgør samlet et en-cifret millionbeløb. Sagerne vedrører overvejende regnskabsårene 2000 og 2001, hvor Skat underkendte vores fradrag for de erstatninger, som vi udbetalte i selskabstømmersagerne,« oplyser funktionschef i Jyske banks regnskabsafdeling Jens Borum.

Jyske Bank har betalt regningen til skattevæsnet, så hvis banken får medhold i landsskatteretten, skal banken altså have penge tilbage i skat.

Jens Borum vil ikke sige noget om, hvorvidt Jyske Bank vil gå til domstolene med Landsskatterettens afgørelse, hvis den går banken imod.

Amagerbanken har en lignende sag:

»Jo, vi har en verserende sag af den karakter i Landsskatteretten,« oplyser kommunikationschef Sofie Randrup, som ikke ønsker at tilføje yderligere.