Banker fastholder ejendomsværdier

Trods store prisfald på ejendomme har de store finansielle koncerner undladt at nedskrive værdien af de investeringsejendomme, de har liggende i deres egne beholdninger. I praksis er regnskabsføringen blevet væsentligt mindre konservativ siden sidste år.

Foto: Claus Bjørn Larsen.
Læs mere
Fold sammen
Læser man de seneste halvårsregnskaber fra bankerne forfra, er det en rædselsberetning om, at netop ejendomssektoren er den største synder bag store hensættelser til tab på udlånet. Prisfald på ejendomme har gjort mange låntagere teknisk insolvente.

Læser man derimod regnskaberne bagfra, er et af de første punkter, der vedrører ejendomme, balanceposten med bankernes egne beholdninger af investeringsejendomme. Her er det, som om de gode tider aldrig er holdt op. De bogførte værdier er snarere steget end faldet siden sidste sommer, hvor krisen endnu kun var i sin vorden.

Ændringerne i balanceposten med investeringsejendomme fra den ene regnskabsaflæggelse til den anden er en sum af af- og tilgang af ejendomme samt af ændringer i vurderingerne af de ejendomme, der i forvejen var i porteføljen. Ejendomme, man har overtaget fra betrængte låntagere, kommer ind i en anden balancepost, så i det store hele er det stadig den »gamle« portefølje, man har vurderet.

Der er ikke nødvendigvis nogen modsætning i det.

Årsagen kan dels være andre hensættelsesprincipper – de daværende regler medførte større hensættelser på et tidligere tidspunkt; dels har kapitalstruktur i den finansielle sektor ændret sig.

Læs hele artiklen i Business Ejendomme onsdag