Banken driller stadig Alm. Brand - ny kapitalindsprøjtning

Alm. Brand leverer resultater, der er en smule bedre end ventet og fastholder årets forventninger. Bankforretningen kører dog stadig med underskud og har fået yderligere en kapitalindsprøjtning på 200 millioner kroner.

Foto: GITTE SOFIE HANSEN
Alm. Brand er kommet lidt bedre ud af andet kvartal end ventet. Men banken kører stadig ikke tilfredsstillende.

Det erkender koncernen selv i forbindelse med regnskabet, der netop er landet på fondsbørsen.

Overskuddet før skat lander på 107 millioner kroner, med nedskrivninger hedder det 198 millioner kroner. Koncernen fastholder forventningerne til året før tab og nedskrivninger på 550 millioner kroner.

Ny kapitalindsprøjtning til bank


Som så mange gange før er det bankforretningen, der halter og koncernen meddeler i dag, at der endnu engang er blevet brug for en kapitalindsprøjtning fra moderkoncernen Alm. Brand A/S, denne gang på 200 millioner kroner. Pengene skal bruges til at betale af på bankens  dyre statslige lån, de såkaldte hybridlån.

Alm. Brand Banks bundlinje bløder stadig, og underskuddet for kvartalet lyder på 135 millioner kroner med tab og nedskrivninger. »Ikke tilfredsstillende« opsummerer koncernen selv i regnskabet, hvor forventningerne til bankens resultat for 2013 nedskrives med 55 millioner kroner til et underskud på 100 millioner kroner.

Stadig tab på dårlige kunder


Banken har været stærkt presset de seneste år, hvilket særligt skyldes store udlånsporteføljer til det hårdt pressede landbrug.

Dagens regnskabstal viser, at der stadig ikke er blevet ryddet op i bunken af dårlige lån. Nedskrivninger og tab for andet kvartal lander på 43 millioner kroner, som er på linje med sidste år, hvor der blev nedskrevet for 42 millioner kroner.»Tab og nedskrivninger er fortsat særligt påvirket af landbrugskundernes vanskelige økonomiske situation og af privatkunder, der er påvirket af et fortsat trægt boligmarked,« skriver koncernen i sit regnskab.

Banken har også tabt mange penge på sine investeringer i obligationer og aktier i andet kvartal, hvor der har været en del uro på de finansielle markeder. Samlet havde banken negative kursreguleringer på 84 millioner kroner.Trækker man nedskrivninger og tab fra er resultatet på driften dog bedre end sidste år, og topchef Søren Boe Mortensen vurderer, at banken er i fremgang.

»Bankens tilbagebetaling af lån betyder, at rentemarginalen og dermed driften langsomt forbedres. Det er vi glade for, selvom der fortsat er et stort stykke arbejde at gøre i banken, før den viser de ønskede resultater,« siger han i regnskabsmeddelelsen.

Bedre indtjening på forsikringer


Mens banken altså kører med røde tal, går det bedre med forsikringsforretningen. Skadeforsikring leverede et resultat på 229 millioner kroner før skat, hvilket er bedre end forventet.

Og det forsikringstekniske nøgletal combined ratio - der er et udtryk for hvor stor del af indtægterne fra præmiepengene, der går til at udbetale erstatninger og administration - landede på 84,5, hvilket er bedre end f.eks. Top Danmark, der også leverede regnskab i denne uge.

»Alm. Brands forsikringsaktiviteter fortsætter med at vise rigtig flotte resultater. På trods af at kunderne har anmeldt flere skader, så sikrer få vejrligs- og storskader, et godt investeringsresultat samt tilbageførsler af tidligere hensættelser det meget tilfredsstillende overskud,« siger administrerende direktør Søren Bie Mortensen i regnskabsmeddelelsen.