Banken der leverer rekord efter rekord

Bankduksene fra Ringkøbing er endnu en gang på vej med et rekordregnskab. Hele 21 procent i egenkapitalforrentning leverer banken i årets første ni måneder.

John Fisker, direktør i Ringkjøbing Landbobank, er endnu engang på vej til at levere et rekordregnskab. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Langt fra landets største vækstområde, København, - i det nogle kunne dristes til at kalde Udkantsdanmark - ligger en særdeles veldrevet bank. Ringkjøbing Landbobank. Landets niendestørste bank.

Onsdag dokumenterede vestjyderne og adm. direktør John Fisker endnu en gang deres suverænitet og viste, hvordan man leverer gode resultater på trods af svære vilkår. Regnskabet for årets første ni måneder viser således et resultat før skat på 497 millioner kroner. Det er en stigning på 11 procent i forhold til resultatet før skat i samme periode sidste år.

»Vi går 11 procent frem og sidste år blev et rekordresultat for banken, så når vi er 11 procent foran sidste år, så er vi på rette vej. Det forrenter jo også egenkapitalen med 21 procent. Så det er et tal, som vi er rigtigt glade for,« siger John Fisker.

Netop egenkapitalforrentningen er et nøgletal, der på god vis beskriver, hvor godt banken klarer sig. Det viser nemlig resultatet i procentdel af ejernes indskudte kapital i virksomheden. Med andre ord; hvilket afkast ejerne får af deres investering.

En egenkapitalforrentning på 21 procent er i særklasse i banksektoren. Til sammenligning har landets største bank, Danske Bank, en målsætning om en egenkapitalforrentning på 12,5 procent senest i 2018, og 12,5 procent er endda meget pænt, som vilkårene er i banksektoren i øjeblikket.

Tidligere har bankerne både tjent på at låne penge ud til kunderne (udlån) og på at have kundernes penge stående i banken (indlån). Men med det meget lave renteniveau er bankernes rentemarginal faldet. Rentemarginalen er den fortjeneste, som banken har på udlån og indlån og udgør forskellen mellem kundens rente og den rente, som banken selv kan få.

Bankerne har stadig en acceptabel marginal på udlånet, og her kan Ringkjøbing Landbobank i årets første ni måneder konstatere en stigning i udlånet på 12 procent, hvilket er kommet takket være en pæn kundetilgang.

I samme periode er bankens indlån steget med hele 21 procent. Og det er en anden sag. For Ringkjøbing Landbobank skal selv betale for at opbevare kundernes penge i Nationalbanken - mens kunderne ikke skal betale for at have penge stående i Ringkjøbing Landbobank. Det giver altså banken et tab.

I de fleste banker betaler erhvervskunderne en negativ rente for indlån, men det kommer ikke til at ske for privatkunder, siger John Fisker.

»Jeg kan ikke se for mig, at privatkunder som helhed skal have negative renter på indlån,« siger han.

Men han erkender, at udfordringerne på indlånssiden er afgørende for, at bankernes nettorenteindtægter i øjeblikket halter efter.

»Der er ingen tvivl om, at den kraftige marginalindsnævring, der har fundet sted de senere år, langt hen ad vejen kommer fra, at vi ikke tjener dét på indlånssiden, som vi burde. Hvis du går fem år tilbage, så tjente vi måske en halv procent i gennemsnit på indlånsmassen. I dag er det modsat. Nu taber vi på indlån. Hele banksektoren mangler måske en procent, og det er rigtigt mange penge, for det er en procent at et stort tocifret milliardbeløb,« siger John Fisker og fortsætter:

»Så den største effekt på europæiske bankregnskaber ville være, hvis renteniveauet ville stige bare 1-1,5 procent. Så kan du tro, at pengeinstitutterne ville tjene endnu flere penge. Det, tror vi bare ikke, kommer til at ske. Det ligger i hvert fald ikke i vores budgettering for 2017.«

Hos Ringkjøbing Landbobank kan John Fisker konstatere, at landbrugskunderne fortsat har det svært, omend der er tegn på bedring. Det viser sig også i bankens nedskrivninger på udlån, der falder fra 44 millioner kroner i de første ni måneder i 2015 til 36 mio. kr. i samme periode i år.

Det giver et basisresultat på 461 millioner kroner mod 445 millioner kroner i perioden i 2015. Dertil kommer, at bankens beholdningsresultat er løftet fra én million kroner i 1.-3. kvartal 2015 til 36 millioner kroner i samme periode i år.

Dermed kan banken altså præsentere resultatet før skat på 497 millioner kroner.

Regnskabstallene har fået ledelsen i Ringkjøbing Landbobank til at præcisere forventningerne til årets basisresultat til omkring toppen af det tidligere udmeldte interval på 525-600 millioner kroner.