Bankdirektører risikerer igen fængsel: Sag om direktør-netværk skal for Højesteret

Bagmandspolitiet har fået Procesbevillingsnævnets tilladelse til at anke en landsretsdom, der reddede direktør-netværk for retsforfølgelse på grund af fejl i Postnord. Syv tidligere bankdirektører må igen leve med risikoen for fængselsdomme

Tidligere bankdirektør i EBHbank Finn Strier Poulsen er involveret i sagen, som nu skal for Højesteret. Her er det billede fra da sagen rullede ved retten i Hjørring tilbage i januar 2013. Fold sammen
Læs mere

Bagmandspolitiet har fået Procesbevillingsnævnets tilladelse til at anke en spektakulær landsretsdom til Højesteret, oplyser specialanklager Jørn Thostrup.

Det betyder, at syv tidligere bankdirektører fra det såkaldte nordjyske direktør-netværk alligevel risikerer fængselsdomme for kursmanipulation, mandatsvig og bedrageri.

Sagen handler om otte tidligere bankdirektører, herunder Finn Strier Poulsen fra EBH-Bank, som i sommer blev frifundet for alle anklager i byretten i Hjørring. Det var bagmandspolitiet utilfreds med og ankede dommen til Vestre Landsret vedrørende syv af de otte punkter. Men så var det, det gik galt.

Anken blev i henhold til retsplejeloven mailet til både forsvarere og domstolene indenfor ankefristen. De tiltalte har også krav på at få anken pr. anbefalet brev, hvilket de fik. Men de tiltalte skal også have anken pr. almindeligt brev, men Postnord fik ved en fejl ikke tømt postbakken hos bagmandspolitiet. Dette blev opdaget, og  brevene blev kørt ud per bil af politiet til de tiltalte dagen efter. De tiltalte modtog altså brevene på samme tid, som hvis de havde været sendt med almindelig post.

Trods politiets bestræbelser på at rette op på postfejlen, fandt Vestre Landsret i oktober 2015, at ankesagen ikke skulle have lov til at køre ved landsretten, fordi anken var indleveret én dag for sent.

Det er altså denne dom, som bagmandspolitiet nu får prøvet i Højesteret, idet Procesbevillingsnævnet har vurderet, at sagen er principiel.