Bankdirektører frygter sydeuropæiske skeletter

Bankdirektørerne i de største danske banker er positive over for dansk deltagelse i bankunionen, men de frygter, at de syd- europæiske banker gemmer skeletter i skabene, som danskerne kommer til at betale for.

Foto: Thomas Lekfeldt

Planerne om at strikke et stort sikkerhedsnet sammen under Europas banker får nervøsiteten til at brede sig blandt de danske bankchefer.

En del af den fælles europæiske bankunion, som de 18 eurolande er blevet enige om, og som Danmark skal sige ja eller nej til, indeholder nemlig bestemmelser om, at såfremt en europæisk bank krakker, skal de øvrige banker i bankunionen dække tabet. Og den udgift vil de danske banker meget nødigt have, efter at de allerede har betalt et tocifret milliardbeløb under finanskrisen til at dække tab i forbindelse med danske bankkrak.

Ifølge Thomas Borgen, adm. direktør i Danske Bank, er det en reel risiko, at danske banker kommer til at betale for udenlandske bankkrak.

»Det er jo præmissen for at deltage. Vi har i banksektoren betalt et betydeligt milliardbeløb gennem den finansielle krise til banker, som har haft udfordringer. Spørgsmålet er, i hvilken grad vi kommer til at betale det her en gang til,« siger Thomas Borgen.

Også Sydbanks adm. direktør, Karen Frøsig, har sine betænkeligheder ved dansk deltagelse i bankunionen.

»Der er stadig store usikkerhedsmomenter. Derfor er det svært at have en meget skarp holdning til det. Med det, jeg kan høre indtil videre, der kan jeg kun udtrykke min bekymring,« siger hun.

Da danske banker diskuterer heftigt emnet i brancheorganisationen Finansrådet, og ifølge Berlingskes oplysninger er der en langt større skepsis til bankunionen, end bankdirektørerne har lyst til at sige offentligt.

For at sikre, at bankerne i bankunionen er sunde og levedygtige, har Den Europæiske Centralbank (ECB) igangsat en gennemgang af aktiverne i de 130 største banker, det såkaldte »asset quality review«. Men flere danske bankchefer opfatter det som en falsk sikkerhed.

Tilliden til de sydeuropæiske bankers ærlighed er nemlig faldet kraftigt, efter Grækenland i 2001 snød sig med i eurosamarbejdet ved bevidst at sende forkerte oplysninger om deres statsfinansers tilstand til EU. Grækerne har efterfølgende erkendt, at tallene var »pyntede«, og nu proklamerer de samme grækere, at der ikke er flere skeletter i skabet.

Men Finansrådet er ikke overbevist.

»Vi er afventende i Finansrådet, for vi vil gerne kende alle brikkerne i puslespillet, og nogle af de vigtigste bliver lagt i forbindelse med ECBs asset quality review i løbet af efteråret og EBAs stresstest (Den Europæiske Bankmyndighed tester, om bankerne er stærke nok til at modstå forskellige scenarier, red.). Der er jo fælles hæftelse, og derfor er det vigtigt at vide, om det er en sund klub eller ikke en sund klub. Og de ting ved vi først til oktober,« siger Louise Mogensen, vicedirektør i Finansrådet, og tilføjer:

»Fordelen ved bankunionen er, at der er ensartede regler i landene, men omvendt er der også en bekymring for, at der kan gemme sig nogle problemer, og at man som dansk bank bliver bedt om at finansiere nogle af de problemer, der måske ikke er blevet taget hånd om fra krisen.«

Har I ikke tillid til, at bankerne får forholdene i orden i forbindelse med asset quality reviewet og stresstesten?

»Vi vil i hvert fald gerne se det. Selvfølgelig har vi tillid til ECB, men det, som er spørgsmålet her, er, hvordan vi håndterer de banker, som reelt har aktiver, der ikke er bogført korrekt,« siger Louise Mogensen.

Ifølge Christian Clausen, koncernchef i Nordea og formand for Den Europæiske Bankforening (EBF), bør de danske banker dog ikke være nervøs for dette.

»Bankerne er styrket, også i Sydeuropa. Nu kommer den her gennemgang af kvaliteten af aktiverne jo, så når vi kommer til efteråret om relativt få måneder, så er der sikkert nogle banker, der har skullet tilføre noget kapital og gøre forskellige ting, men så er det også løst og transparent. Så jeg mener ikke, at vi skal være specielt nervøse for det,« siger han.

Danmark skal følge reglerne

I sidste ende er det op til de danske politikere at beslutte, om Danmark skal deltage i bankunionen. Statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) har flere gange sagt, at beslutningen først tages, når der ikke længere er nogen ubekendte. Og ifølge statsministeren har Danmark forhandlet på en måde, så der er en bred vifte af muligheder, og Danmark kan både vælge at være inde og ude.

I praksis kan det dog ikke lade sig gøre at stå uden for, mener Christian Clausen.

»Hvis vi står uden for, så skal vi de facto følge reglerne alligevel. Det er selvfølgelig rigtigt, at hvis vi står uden for, så behøver vi ikke at følge reglerne, men i praksis skal vi, for når den danske banksektor skal ud internationalt og finansiere sig, så kan man ikke sige, at vi har helt specielle regler i Danmark. Den går ikke. Det internationale kapitalmarked vil stille krav om, at vi er under samme regelsæt,« siger han.

De store danske banker forventer da også at støtte op om dansk deltagelse, når de ubesvarede spørgsmål er blevet besvaret.

»Som udgangspunkt er jeg positivt indstillet over for bankunionen. Jeg mener, at det skaber bedre rammer for europæiske banker og sikkerhed for, at vi agerer efter mere ens spilleregler i Europa. I sidste ende er det jo et politisk spørgsmål, og vi vil nok først melde vores holdning klart og tydeligt ud, når vi har lidt mere klarhed over situationen,« siger Thomas Borgen, mens også Jyske Banks direktør, Anders Dam, ikke ønsker at melde klart ud endnu:

»Vi arbejder konstruktivt på at få afklaret sagen i Finansrådets regi, før vi kan have en klar holdning til det,« siger Anders Dam.

Efter Christian Clausens mening er der dog ikke så meget at være i tvivl om. Danmark skal med før eller siden, og vi kan lige så godt komme med ved bordet tidligt, så vi kan få maksimalt indflydelse til gavn for os selv.

»Vi skal være mere fokuserede på at være med til at skabe nogle gode regler, hvor også de specielle danske forhold kan blive tilgodeset. Vi skal huske, at vi i Danmark har et kapitalmarked, der er lidt anderledes. Vi har et stort realkreditmarked, der er skruet anderledes sammen end i andre lande, og vi har hele problemet med, om obligationerne er kvalificeret til at være likvide. Så det er vigtigt at sidde med ved bordet,« siger Christian Clausen.

Dermed er han af samme holdning som nationalbankdirektør Lars Rohde, der ved Realkreditforeningens årsmøde for nylig udtalte:

»Bankunionen er en realitet, som vil få stor betydning for Danmark – uanset om vi vælger at deltage i den nye finansielle arkitektur eller ej. Det er Nationalbankens opfattelse, at danske interesser varetages bedst ved, at Danmark deltager i bankunionen. Det må forventes, at tilsynsstandarden, som vil blive sat af det fælles tilsyn under ECB, bliver det afgørende benchmark for både deltagende og ikke-deltagende lande. Hvis Danmark deltager, vil det i højere grad være muligt at tilpasse standarderne til danske forhold og erfaringer.«