Bankbosser scorer kassen

I alt 3.175 bankfolk i EU tjente i 2011 mere end 7,5 mio. kr. Langt de fleste arbejder i Storbritannien, mens 33 danskere fik en løn i den høje klasse.

En kontormand på vej på arbejde i finansdistriktet Canary Wharf i det østlige London. Foto: Toby Melville/Reuters Fold sammen
Læs mere
Foto: TOBY MELVILLE

De europæiske bankfolk tjener kassen trods krisen. I EU er der lige over 3.000 medarbejdere, der hvert år hæver en løn på mere end en million euro svarende til 7,5 millioner kr. Langt de fleste er ansat i Storbritannien, mens der er 33 bankchefer i Danmark, som tilhører den gyldne klasse.

Det er mere end i både Sverige og Norge. Der er tale om løn inklusive eventuel bonus og pension, og mere præcist er det 3.175 europæiske bankfolk, som får den høje betaling.

Det viser en helt dugfrisk rapport, som The European Banking Authority, EBA, netop har offentliggjort. EBA er en uafhængig EU-tilsynsmyndighed, der skal være med til at holde den finansielle sektor i ørerne, og det er første gang, at en rapport over banklønninger ser dagens lys. Fremover er det meningen, at den skal komme en gang om året.

I opgørelsen kan man se lønningerne for bankernes topchefer og ledende medarbejdere i 2010 og 2011 i alle EU-landene, og tallene viser, at bankerne ikke har holdt igen med at drysse penge ud over deres ansatte. I eksempelvis krise- og arbejdsløshedsramte Spanien er der 125 bankfolk, som får næsten 18 mio. kr. i gennemsnit om året.

Ses der på de enkelte afdelinger i bankerne er det først og fremmest i handelsafdelingerne i form af investment banking, at de høje gager ligger.

Det er også årsagen til, at langt flest toplønninger findes i Storbritannien, hvor 2.436 ansatte tjener mere end 7,5 mio. kr. om året. I gennemsnit får de lige under 11 mio. kr.

London er Europas finanscentrum med et mylder af aktiehandlere. Nummer to på listen er Tyskland, hvor der er 170 medarbejdere i den høje lønklasse. I den kriseramte irske banksektor er der stadig 14 chefer, som får mere end de 7,5 mio. kr. Og en stor del af den løn er variabel.

Norge går frem

Undersøgelsen er et led i et nyt EU-direktiv, der træder i kraft fra begyndelsen af det nye år. Direktivet foreskriver, at bonusser for bankcheferne ikke må overstige den enkelte medarbejders løn. Dog kan den være op til dobbelt så høj, men det kræver i givet fald, at det bliver godkendt af aktionærerne.

De nye regler kan blive hård kost i det engelske, hvor bonus er 3,5 gange højere end den faste løn. Her i landet tjener de lidt over 30 bankchefer over 11 mio. kr. om året i snit. Til sammenligning var der kun 15 i Sverige og 19 i Norge med på listen.

Forskellen skyldes i høj grad, at Nordea har valgt at lægge sin handelsafdeling i København. To tredjedele af de danske bankmillionærer er ansat i investment banking.

Nordmændene er dog ved at komme godt med. I 2010 var der kun fem med en millionløn i euro.

Hos de bankansattes fagforening – Finansforbundet – mener man ikke, at rapporten har den store værdi, fordi den ikke ser på de enkeltes funktioner, men kun på, hvor meget de enkelte bankmedarbejdere tjener. De højtlønnede børsmæglere i handelsafdelingerne tager en risiko på vegne af kunderne og ikke banken. Deres løn og bonus siger derfor ikke noget om, hvor stor risiko der er i banksektoren, påpeger næstformand i Finansforbundet,Michael Budolfsen.

»Spørgsmålet er, hvor mange risikotagere, der er i de enkelte banker. Det siger rapporten ikke noget om, fordi den kun ser på et bestemt lønniveau og ikke funktion,« siger Michael Budolfsen.