Bankbestyrelse sagsøgt for en milliard og ingen huskede at forlænge forsikringen

Den tidligere bestyrelse i Roskilde Bank havde en bestyrelsesansvarsforsikring hos Codan, da banken krakkede. Men nu er forsikringen forsvundet, og bestyrelsen er sagsøgt for en milliard kroner. Finansiel Stabilitet må betale, mener tidligere bestyrelsesmedlem.

Foto: Simon Læssøe. Tidligere bestyrelsesmedlem i Roskilde Bank, Ib Mardahl-Hansen, kritiserer Codan for ikke at have givet bestyrelsesmedlemmerne mulighed for at videreføre forsikringen.
Læs mere
Fold sammen

Da Roskilde Bank krakkede i sensommeren 2008, var medlemmerne af bestyrelsen glade for, at de havde en ansvarsforsikring. Forsikringen dækkede 50 millioner kroner til eventuelle erstatninger og yderligere fem millioner kroner til sagsomkostninger.

Men i dag, da bankens bestyrelse sammen med revisorer og direktion er sagsøgt af statens oprydningsselskab Finansiel Stabilitet for en milliard kroner, er forsikringen løbet ud, siger Ib Mardahl Hansen, som sad i bestyrelsen de sidste halvandet år af bankens levetid.

»Finansiel Stabilitet har forsømt at forny den. Der stod i policen, at hvis den blev sagt op eller ikke blev videreført, havde de enkelte sikrede mulighed for selv at videreføre den. Men ingen fortalte os, at den var løbet ud, og vi havde derfor ingen mulighed for at overtage forsikringen,« siger Ib Mardahl-Hansen.

Da han trådte ind i Roskilde Banks bestyrelse i foråret 2006, spurgte han efter en bestyrelsesansvarsforsikring.

»Valentin (Roskilde banks daværende administrerende direktør, red.) sagde, at det brugte man ikke i banken. Vi havde en ordveksling, men ingen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer sagde noget som helst,« fortæller Ib Mardahl-Hansen.

Da Roskilde Bank skiftede topchef, og Søren Kaare-Andersen kom til i 2007, tog Ib Mardahl-Hansen spørgsmålet op igen.

»Søren var enig i, at vi burde have en forsikring, og så tegnede vi én hos Codan og tænkte ikke mere på det før konkursen,« husker Ib Mardahl-Hansen.

Forsikringen dækkede ifølge hans oplysninger erstatninger for 50 millioner kroner og sagsomkostninger på op til fem millioner kroner.

»Codan har undladt at leve op til sin egen forpligtelse til at give os lov til at videreføre forsikringen mod en præmiestigning på 50 procent. Forsikringspræmien var omkring 75.000 kroner,« siger Ib Mardahl-Hansen.

Bech-Bruun-partner Mogens Gaarden, som er advokat for et andet tidligere bestyrelsesmedlem, Peter Holm, er også kritisk: ­

»(...) der har foreligget en ledelsesforsikring, der dækkede ledelsen i Roskilde Bank, men at denne – tilsyneladende – er blevet opsagt enten i august 2008 eller i november 2008, uden at Peter Holm har fået meddelelse herom,« hedder det i det processkrift, som Mogens Gaarden har indsendt til Østre Landsret.

Ifølge Mogens Gaarden skal Peter Holm stilles, som om forsikringen var i kraft. (...)

»Det gøres (...) gældende, at Peter Holm er berettiget til at modregne indtil DKK 50 millioner tillige med tillæg af sagsomkostninger, Peter Holm måtte blive dømt til at betale,« fastslår Mogens Gaarden.

Advokat Jørgen Holst, som er kurator i konkursboet efter Roskilde Bank, er usikker på den forsvundne forsikrings skæbne:

»Jeg husker det kun således – men er ikke 100 procent sikker – at der var en beskeden forsikring, men at selskabet sagde den op over for den tidligere bank på et tidspunkt før konkursen, men efter at bankvirksomheden var overdraget til »Ny Roskilde Bank« (i praksis i dag Finansiel Stabilitet). Jeg har ikke kendskab til, om nogen har forsøgt at anfægte forsikringsselskabets tilgang,« skriver han til Berlingske i en e-mail.

Underdirektør Marianne Simonsen fra Finansiel Stabilitet (FS) skriver i en e-mail:

»I det omfang der har været en bestyrelsesansvarsforsikring i Roskilde Bank, er det et forhold mellem forsikringsselskab og de forsikrede, og det er derfor ikke et forhold, som FS har kommentarer til.”

Codan vil ikke kommentere hverken historiske eller nuværende kundeforhold.