Bank-kunder hængt ud på nettet

En læk i Island betyder, at 65 danske selskaber har fået oplysninger om deres lån og kreditværdighed hos FIH Erhvervsbank lagt frit tilgængeligt ud på nettet. Det er uacceptabel omgang med følsomme oplysninger, konstaterer Danfoss, der er en af de uheldige kunder.

Foto: Scanpix.
Læs mere
Fold sammen
Bankhemmeligheden er brudt i FIH Erhvervsbank, der er Danmarks femtestørste bank. En læk i moderselskabet Kaupthing Bank i Island betyder, at dele af FIHs kreditbog er lagt ud på nettet. Dermed er der fri adgang til oplysninger om 65 af FIHs store erhvervskunders forhold til banken.

»Det er urimeligt og utilgiveligt, at det her kommer ud om bankens virksomhedskunder. Næste gang vi er i kontakt med FIH, vil vi lade dem vide, at det er helt uacceptabelt. Når det er sagt, så er oplysningerne forældede og fyldt med fejl. Der står for eksempel, at Danfoss er grundlagt i 1905, men det blev vi først i 1933,« siger administrerende direktør i Danfoss, Niels B. Christiansen, og understreger vigtigheden af, at et selskab som Danfoss kan stole på sine professionelle samarbejdspartnere.

Finanstilsynet ser med stor alvor på sagen, da bankhemmeligheden er en hjørnesten i det danske finansielle system,

»Vi har kontaktet det islandske tilsyn for at høre deres opfattelse af, hvad der er sket, og høre, hvad de gør,« siger vicedirektør i Finanstilsynet, Flemming Nytoft Rasmussen.

Han oplyser, at Finanstilsynet også er i kontakt med FIH Erhvervsbank, men vil ikke fortælle nærmere derom. Hos FIH Erhvervsbank ærgrer sagen ledelsen:

»Skaden er sket, og vi kan ikke gøre så meget ved det. Vi har i dag skrevet et brev til alle de berørte kunder, hvor vi beklager, hvad der er sket, og så har vi vedlagt en kopi af siden med oplysningerne om dem. Der er desværre ikke så meget andet, vi kan gøre,« siger administrende direktør i FIH, Henrik Sjøgreen.

Det er hjemmesiden www.wikileaks.org, der har lagt oplysningerne ud. Det vides ikke, hvem der har lækket dem, men de afslører, at moderbanken Kaupthing, der i dag er overtaget af den islandske stat, har lånt enorme beløb ud til sine egne storaktionærer mod meget ringe sikkerhed.

Der er tale om en præsentation fra et bestyrelsesmøde sidst i september, og den indeholder en risikovurdering af bankens 205 storkunder. Hver enkelt kunde er gennemgået, og det fremgår, hvor stort et lån kunden har, hvor kreditværdig FIH anser kunden for at være, og om der er misligholdelser af nogen art. »Gud ske tak og lov er der ikke tale om oplysninger, der ødelægger nogle af virksomhederne. Jeg har talt med syv-otte stykker af dem i dag. De er oppe i det røde felt, når de ringer, men når vi får forklaret dem, at vi ikke kunne gøre noget, så viser de forståelse. Det er dog helt berettiget, at de er vrede,« siger Henrik Sjøgreen.

Oplysningerne er forholdsvis gamle, og da langt de fleste danske kunder kommer igennem uden anmærkninger, er reaktionen herhjemme behersket.

»Vi tager offentliggørelsen til efterretning og har derudover ingen kommentarer,« siger finanschef hos A.P. Møller - Mærsk, Jan Kjaervik.

Samme reaktion kommer fra Carlsbergs pressechef, Jens Peter Skaarup:

»Det fremgår af internetsiden, at FIH besidder eller har besiddet nogle obligationer udstedt af Carlsberg. Vi har ingen bemærkninger til, at det er sluppet ud,« siger han.

Fra Haldor Topsøe lyder det:

»Det er beklageligt, det sker, men det er ikke noget, vi føler os voldsomt generet af. Der er i øvrigt tale om gamle oplysninger,« siger Anders Juel Rasmussen, der er marketingchef hos Haldor Topsøe.

Novozymes tager den også med ro:

»Det er ikke noget, vi har tænkt os at gøre noget ved, fordi oplysningerne om Novozymes ikke er følsomme for os,« siger kommunikationschef for Novozymes Europa, Annegrethe Jakobsen.

Hele offentliggørelsen af rapporten og videregivelsen af de følsomme oplysninger skabte en del furore i går.

»Pressen har ret til at publicere oplysninger fra den lækkede rapport, hvis det har samfundsmæssig interesse. Det her drejer sig om store selskaber, og det vedrører samfundsøkonomien og arbejdspladser i Danmark,« siger Oluf Jørgensen, der er afdelingsforstander i informations- og forvaltningsret ved Danmarks Journalisthøjskole.

Der har ikke tidligere været sager med brud på bankhemmeligheden, men særreglerne i bankloven omfatter alene personen, der har lækket oplysningerne

»Bankhemmeligheden er overtrådt af den person, der har lækket oplysningen,« siger Oluf Jørgensen.